Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla uczniów ze szkół podstawowych zgłoszonych do programu Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni. Zostanie on przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas I-III i dla klas IV-VIII. Młodsi uczniowie zajmą się tematem suszy, a starsi tematem powodzi. Dzieci będą musiały przedstawić pomysł na to, jak zapobiegać skutkom suszy lub wizję - co się stanie jeśli nie będziemy walczyć z suszami. Identyczne zadanie czeka młodzież, ale odnośnie powodzi. (Chcesz wziąć udział w konkursie? – zgłoś swoją szkołę do kolejnej edycji programu).

Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat zagadnień związanych z suszą i powodziami, a także poznanie przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom. Prace plastyczne mają zostać wykonane samodzielnie na kartce w formacie A4. Technika wykonania pracy jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp. itd.). Oceniane będą kolejno: zgodność pracy z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu, estetyka wykonania plastycznego.

W obydwu kategoriach wiekowych zostaną wybrane trzy pierwsze miejsca, za które przewidziane są nagrody, dyplomy oraz publikacja wizerunku zwycięzców. Możliwe są również wyróżnienia, które zostaną uhonorowane dyplomami. Najlepsi autorzy prac i ich zwycięskie dzieła znajdą się na naszej stronie internetowej, FB i w informacjach patronów medialnych programu (radio PIK i TVP Bydgoszcz).

Organizatorem konkursu jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Konkurs trwa od 01.02.2021 r. do 16.06.2021 r. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w pliku dołączonym do artykułu, a także zostały wysłane członkom programu Aktywni Błękitni.

Przypominamy, że wzięcie udziału w konkursie przez uczniów zgłoszonej do programu szkoły jest jednym z warunków przyznania certyfikatu Szkoły Przyjaznej Wodzie przez RZGW w Bydgoszczy.

Zapraszamy serdecznie i trzymamy kciuki. 

Wał rysunekNagrodzona praca plastyczna organizowanego przez PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku konkursu pt. „Wiesz więcej o powodzi lepiej się chronisz”


plakat

Zapraszamy do obejrzenia w/w spektaklu: https://www.facebook.com/AktywniBlekitni/videos/224983985808892


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zachęca dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”.


Celem akcji jest edukacja dzieci, ale również ich rodziców i nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej. Szczególnie ważne są tutaj ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie skutkom suszy oraz bezpieczne i mądre korzystanie z zasobów wodnych.  

 
Regulamin zakłada zaledwie cztery aktywności:
  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - minimum 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych. W każdej szkole zostaną wyznaczeni nauczyciele koordynatorzy, którzy otrzymają od nas wszystkie niezbędne do przeprowadzenia lekcji materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, filmy edukacyjne, prezentacje itp.). Będziemy z nimi w stałym kontakcie. Planowane jest również spotkanie informacyjne. Wybrane szkoły odwiedzimy osobiście przeprowadzając takie zajęcia. 
  • w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach lub pokazach zorganizowanych przez naszych partnerów - Policję, WOPR lub Straż Pożarną.
  • szkoła weźmie udział w konkursie tematycznym z zakresu wiedzy o wodzie.
  • po przeprowadzeniu zajęć, szkoła deklaruje udział w akcji „Strażnik Czystych Wód”, polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych.

W ramach Aktywnych Błękitnych uczniowie wezmą udział w: zajęciach edukacyjnych na temat wody, pokazach Policji, Straży Pożarnej, WOPR, konkursie, akcji sprzątania rzek i jezior oraz zwiedzaniu obiektów hydrotechnicznych. Z powodu pandemii większość działań odbędzie się online. Udział jest bezpłatny. Placówka, która zrealizuje założenia programu otrzyma certyfikat "Szkoły Przyjaznej Wodzie".

Program będzie realizowany do 01.10.2021 r. Otrzymał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Kuratoriów Oświaty: w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Patronat medialny objęli: TVP Bydgoszcz oraz Polskie Radio PIK.


Partnerzy Programu edukacyjnego:
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 
- Wojewódzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Materiały dla koordynatorów do pobrania:

1. Informacja: „Prawo i woda” - pdf,

2. Młody Hydrolog: Gra/konkurs: http://www.mlodyhydrolog.pl/;

3. Plan zapobiegania skutkom suszy – pdf;

4. Melioracje wodne, broszura do pobrania: https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Melioracje%20wodne_broszura.pdf;

5. Link do filmu – STOP Suszy (z Łukaszem Nowickim);

6. Ulotka informacyjna o rozwoju retencji.

7. Melioracje wodne, broszura do pobrania: https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Melioracje%20wodne_broszura.pdf;

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załączniknr 1 karta-zgloszenia_1.docx)Załączniknr 1 karta-zgloszenia_1.docx 45 kB2021-01-27 13:182021-01-27 13:18
Pobierz plik (Regulamin programu AB 2020_2021.docx)Regulamin programu AB 2020_2021.docx 27 kB2021-01-27 13:182021-01-27 13:18