Ogłoszenie nr 1/2019:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Al. Adama Mickiewicza 15, 85–071 Bydgoszcz) ogłasza i zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w konkursie na oddanie w użytkowanie następujących obwodów rybackich:

 

1. Jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 – poz. 354,

2. Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 – poz. 448,

3. Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 – poz. 461,

4. Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1 – poz. 537.

 

Szczegóły znajdują się w Ogłoszeniu nr 1/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. oraz Warunkach uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy:

- Ogłoszenie nr 1/2019 

- Warunki  uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich organizowanych przez  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

 

Ogłoszenie nr 2/2019:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Al. Adama Mickiewicza 15, 85–071 Bydgoszcz) ogłasza i zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w konkursie na oddanie w użytkowanie następujących obwodów rybackich:

1. Jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1 – poz. 343,

2. Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 – poz. 472,

3. Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 – poz. 473,

4. Jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 – poz. 512

Szczegóły znajdują się w Ogłoszeniu nr 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Warunkach uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy:

- Ogłoszenie nr 2/2019 

- Warunki  uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich organizowanych przez  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy