LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY

DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Białe, Mileczki i Górne wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Hamrzysko do osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1)  Bąd, Księże, Małe, Wielkie i Główki wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały do osi podłużnej mostu w miejscowości Miały na drodze powiatowej Piłka – Wieleń,

2)  Święte wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z rzeką Miała

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1)  Borówno i Kujan Mały wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Złotów – Wersk,

2)  Wierzchołek (Zielone) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsc wpływu cieku do jeziora Borówno

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Sławianowo, Moczadła i Piesno wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od miejsca wypływu z Jeziora Ostrowie do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Buntowo – Sławianowo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wilczyńskie wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego Jezioro Wilczyńskie z Jeziorem Kownackie na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Wilczyńskie do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Świetne – Wilczyn oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Głomskie wraz z wodami rzeki Głomia na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Zakrzewo – Stara Wiśniewka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

Obwód obejmuje wody jeziora Słonowo wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Mierzęcka Struga oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Przecięte wraz z wodami rzeki Racza na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej przy Leśnictwie Janczewo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

WODY PSTRĄGOWE:

 

  • Obwód rybacki rzeki Szczyra - Nr 1 (poz. 356)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.