LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY

DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Białe, Mileczki i Górne wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Hamrzysko do osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1)  Bąd, Księże, Małe, Wielkie i Główki wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Mężyk na drodze powiatowej Biała – Miały do osi podłużnej mostu w miejscowości Miały na drodze powiatowej Piłka – Wieleń,

2)  Święte wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z rzeką Miała

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1)  Borówno i Kujan Mały wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Złotów – Wersk,

2)  Wierzchołek (Zielone) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsc wpływu cieku do jeziora Borówno

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Sławianowo, Moczadła i Piesno wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od miejsca wypływu z Jeziora Ostrowie do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Buntowo – Sławianowo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wilczyńskie wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego Jezioro Wilczyńskie z Jeziorem Kownackie na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Wilczyńskie do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Świetne – Wilczyn oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Głomskie wraz z wodami rzeki Głomia na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Zakrzewo – Stara Wiśniewka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

Obwód obejmuje wody jeziora Słonowo wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Mierzęcka Struga oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Przecięte wraz z wodami rzeki Racza na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej przy Leśnictwie Janczewo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bobkowo (Mazanowo Małe) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Głębokie do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Drzewoszewo – Jabłonkowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Noteć Zachodnia na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Łosośniki – Procyń do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Kwieciszewo – Kunowo wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kochlin Mały wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Dobiegniew – Wałcz.

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bukowo Długie wraz z wodami rzeki Bukówka na odcinku od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora.

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Nowoworowskie (Bielińskie) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rokitno wraz z wodami cieku bez nazwy (Mulisty Strumień) na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Wielki Staw (Młyńskie) wraz z wodami rzeki Cieszynka na odcinku od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 100m powyżej miejsca wpływu rzeki do jeziora Kamień oraz jeziora Bukowo Długie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia rzeki Cieszynka z wyłączeniem wód obiektu stawowego położonego powyżej tego jeziora oraz dopływy tych jezior i tych odcinków cieków.

 

WODY PSTRĄGOWE:

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.