flaga

 

 

  1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C”

 

Lokalizacja Projektu: Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie.

Aktualna wartość zadania: 1 300 000,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 73 800,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia brzegu Jeziora Gać Duży poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi powiatowej.

 

  1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa Kanału Zawada”


Lokalizacja Projektu: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Drawsko i Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie

Aktualna wartość zadania: 5 046 740,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 39 998,37 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie cieku na długości 10,34 km, w tym wykonaniu budowli hamujących odpływ wód (zastawek – 5 szt.).

 

  1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa rzeki Gulczanki w km 00+000 do 19+100 (20+270)”


Lokalizacja Projektu: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Wieleń i Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie

Aktualna wartość zadania: 6 471 340,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 60 885,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na odbudowie cieku na długości 19,1 km, w tym wykonaniu budowli hamujących odpływ wód - szt. 25.