Wtyczka Wody Polskie – Baza WMS umożliwia szybki dostęp do sieciowych usług przeglądania WMS (Web Map Service) publikowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wtyczka serwuje już blisko 900 warstw w 32 usługach WMS. Narzędzie cieszy się dużym zainteresowaniem – obecnie zarejestrowano już ponad 13 tysięcy pobrań.

WMS www

Dane dostępne są w następujących zakładkach tematycznych:

 • Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10k),

 • Plany Gospodarowania Wodami (PGW),

 • Jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie (Granice PGWWP),

 • Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP),

 • Mapy zagrożenia powodziowego (MZP),

 • Mapy ryzyka powodziowego (MRP),

 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)

 • Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

W najnowszej wersji wtyczki wdrożono kilka istotnych zmian. Dodano nowe zakładki PZRP oraz „Dane do pobrania”. Obecnie za pomocą wtyczki można pobrać na dysk lokalny wybrane dane przestrzenne. Dzięki nowej funkcjonalności możemy pobrać:

Geobazy:

 • Planów Gospodarowania Wodami,

 • granic jednostek organizacyjnych PGW WP,

 • Wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

 • Planów zarządzania ryzkiem powodziowym.

Pliki Shapefile:

 • Planów przeciwdziałania skutkom suszy

 • Obszarów zagrożenia powodziowego z map zagrożenia powodziowego.

W Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami – PGW Wody Polskie planowane są dalsze prace nad utrzymaniem oraz rozbudową narzędzia. Zachęcamy do pobrania lub aktualizacji wtyczki w QGIS.

qgis24