Remont śluzy Lisi Ogon

 

Inwestycje

Zabytkowa śluza żeglowna – Lisi Ogon, zlokalizowana na drodze wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Stanowi część Wielkiej Pętli Wielkopolskiej obejmującej dwie najważniejsze rzeki regionu: Wartę i Noteć, Kanały: Bydgoski, Warta-Gopło i Górnonotecki oraz sieć połączonych nimi jezior: Gopło, Ślesińskie, czy Mikorzyńskie. Zmodernizowana na przełomie roku 2019/2020, dzięki zrealizowanemu zadaniu inwestycyjnemu pn.: 
„Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Lisi Ogon”.


 

 

Remont śluzy Okole  

 

 Okole

Zabytkowa śluza - obiekt II klasy z 1914 roku - stanowi jedną z budowli hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego - drogi wodnej Wisła-Odra. Jest elementem międzynarodowej drogi wodnej E-70. Przywrócona do pełnej eksploatacji we wrześniu 2019 r., dzięki zrealizowanemu projektowi pn.:
"Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego (...) śluza Okole z zabudowaniami".


 

 

Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie 

 

BudowaJazu1

 

Rzeka Panna, jaz w km 7+537 stan obiektu po zakończeniu w 2018 r. robót budowlano-montażowych, dzięki projektowi pn.: "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie (...), gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie" zrealizowano zadanie polegające na rozbiórce będącego w niedostatecznym stanie technicznym jazu, budowę nowego obiektu piętrzącego wodę na wypływie z Jeziora Mogileńskiego, uzyskanie możliwości zretencjonowania dodatkowej ilości wody oraz poprawę stanu morfologicznego rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych 


 

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteć od Pakości do Krostkowa


Krostkowook

Przedmiotem inwestycji jest przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Noteć wynikającej m.in. ze Zaktualizowanego Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Budowa przepławek seminaturalnych na 6. budowlach hydrotechnicznych w: Pakości, Łabiszynie, Dębinku, na Starej Noteci Rynarzewskiej, Nakle Zachód, Gromadnie wyposażonych w wabiki nakierowujące ryby na bezpieczne przejście stanie się obejściem naśladującym naturalną rzekę stwarzając tym samym możliwości zarówno do migracji m.in. młodych węgorzy - gatunku krytycznie zagrożonego, jak i bytowego organizmów wodnych. 

Etap I - rok 2019 - sporządzenie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu


 

Jaz Starowice na rzece Piławie zlokalizowany w gminie Borne Sulinowo

Starowice2

 Obiekt wybudowany w latach trzydziestych XX wieku. Stanowił element umocnień Wału Pomorskiego. Obecnie jaz nie piętrzy wody. Z uwagi na brak zamknięć pełni funkcję budowli regulacyjnej. Zlokalizowany na obszarze chronionego krajobrazu w Dolinie Piławy oraz na specjalnym obszarze siedlisk sieci NATURA 2000.