Remont śluzy Okole  

 

 Okole

 

 Zabytkowa śluza - obiekt II klasy z 1914 roku - stanowi jedną z budowli hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego - drogi wodnej Wisła-Odra. Jest elementem międzynarodowej drogi wodnej E-70. Przywrócona do pełnej eksploatacji dzięki zrealizowanemu projektowi pn. "Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego (...) śluza Okole z zabudowaniami"  


 

 

Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie 

 

BudowaJazu1

 

Jaz wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku. Zlokalizowany w Powiecie Mogileńskim. Obiekt piętrzący wodę na wypływie z Jeziora Mogileńskiego, dzięki remontowi inwestycja doprowadziła do poprawy stanu morfologicznego rzeki Panny poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych. 


 

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteć od Pakości do Krostkowa 

 


Krostkowook

   

Przedmiotem inwestycji jest przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Noteć wynikającej m.in. ze Zaktualizowanego Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Budowa przepławek seminaturalnych na 6. budowlach hydrotechnicznych w: Pakości, Łabiszynie, Dębinku, na Starej Noteci Rynarzewskiej, Nakle Zachód, Gromadnie wyposażonych w wabiki nakierowujące ryby na bezpieczne przejście stanie się obejściem naśladującym naturalną rzekę stwarzając tym samym możliwości zarówno do migracji m.in. młodych węgorzy - gatunku krytycznie zagrożonego, jak i bytowego organizmów wodnych. 

Etap I - rok 2019 - sporządzenie dokumentacji technicznej i administracyjnej. 


 

Jaz Starowice na rzece Piławie zlokalizowany w gminie Borne Sulinowo

Starowice2

 

`Obiekt wybudowany w latach trzydziestych XX wieku. Stanowił element umocnień Wału Pomorskiego. Obecnie jaz nie piętrzy wody. Z uwagi na brak zamknięć pełni funkcję budowli regulacyjnej. Zlokalizowany na obszarze chronionego krajobrazu w Dolinie Piławy oraz na specjalnym obszarze siedlisk sieci NATURA 2000.