PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy informuje:

PROGRAM "OPŁATA KRAJOWA" ZOSTAŁ ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA!

 

 

Na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP zamieszczono wyjaśnieniado najczęściej zadawanych pytań

związanych z programami OPŁATA KRAJOWA i NASZE ŁOWISKA, a także informacje

o możliwościach wykupienia zezwoleń na amatorski połów ryb oraz listy obwodów rybackich w ramach tych programów.

Link do strony zamieszczamy poniżej.

 

www2

 

W poniższym linku zamieszczone zostało Zarządzenie nr 67/2022 Prezesa PGW WP z dnia 30.11.2022r.

w sprawie wprowadzenia Zasad sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku

w ramach programu OPŁATA KRAJOWA.

www2Zarządzenie nr 67/2022

Jednocześnie przypominamy o podpisanym i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Zarządzeniu nr 58 Prezesa PGW WP z dnia 29.09.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPŁATA KRAJOWA

obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie.

 

www2Zarządzenie nr 58/2022