ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ W WYZNACZONYCH OBSZARACH OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY

 

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy, upoważnia do amatorskiego połowu ryb kuszą w wyznaczonych obszarach obwodów rybackich i na zasadach, określonych w REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ W WYZNACZONYCH OBSZARACH OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY zamieszczonym na stronie www.bydgoszcz.wody.gov.pl

Lista obwodów lub ich części udostępnionych do amatorskiego połowu ryb kuszą:

 

Sezon połowów kuszą trwa w okresie: 16 maja – 14 października, wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca. Natomiast dla jeziora LIPIE w obwodzie rybackim Jeziora Osiek (Chomętowskie) na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 połowy kuszą mogą być prowadzone od 15 czerwca do 1 września.

 1. Prawo do sezonowego amatorskiego połowu ryb kuszą w wyznaczonych obszarach obwodów rybackich wymienionych w REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ W WYZNACZONYCH OBSZARACH OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb kuszą wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy oraz kartę łowiectwa podwodnego.
 • Koszt sezonowego zezwolenia na połów ryb kuszą wynosi 500,00 zł brutto w bieżącym roku kalendarzowym
 1. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3 lub 14-dniowego) w wyznaczonych obszarach obwodów rybackich wymienionych w REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ W WYZNACZONYCH OBSZARACH OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY nabywają osoby, które posiadają: wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty (z wymienieniem imienia i nazwiska łowiącego i terminu połowu) oraz kartę łowiectwa podwodnego (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń okresowych w bieżącym roku kalendarzowym:

 • 1 - dniowe – 50,00 zł brutto;
 • 3 - dniowe – 100,00 zł brutto;
 • 14 - dniowe – 250,00 zł brutto.
 1. Opłatę za zezwolenie sezonowe na amatorski połów ryb kuszą należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb kuszą tj.: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty łowiectwa podwodnego. należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz. Zezwolenie sezonowe w ramach danego roku kalendarzowego  na amatorski połów ryb kuszą jest ważne wyłącznie z kartą łowiectwa podwodnego.
 1. Zezwolenia sezonowe, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi, o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Bydgoszczy.
 1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 14 dniowe) w obwodach rybackich zgodnych z REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ W WYZNACZONYCH OBSZARACH OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony www.bydgoszcz.wody.gov.pl., zakładki „Zezwolenia na połowy kuszą” należy pobrać wzór zezwolenia okresowego i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą łowiectwa podwodnego (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 1. Opłaty należy wnosić na konto: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173 PGW WP RZGW w Bydgoszczy al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz. z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB KUSZĄ SEZON ……….. (w przypadku zezwoleń sezonowych należy podać rok w formacie RRRR np. 2023) lub w dniu/dniach …. (w przypadku zezwoleń okresowych należy podać datę w formacie DD.MM.RRRR np. 15.06.2023-17.06.2023) - oraz danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO.
 1. Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).
 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca,
  w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 1. Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, numeru karty łowiectwa podwodnego, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów. UWAGA! - Jeśli osobą dokonującą połowu nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko poławiającego oraz numer jego karty łowiectwa podwodnego.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Bydgoszcz. Rejestr połowu. Kusza. 29.06.2023 ok.pdf)Wzór rejestru połowu kuszą 172 kB2023-06-30 10:022023-06-30 10:02
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - zezwolenie na połowy - kuszą okresowe - 6.6.2023.pdf)Wzór zezwolenia okresowego 256 kB2023-06-13 13:092023-06-13 13:09
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - strefy wyłączone połowu kuszą - 6.6.2023.pdf)Mapa strefy połowu ryb kuszą 89 kB2023-06-13 13:082023-06-13 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - kusza RAPR - 2023 - 6.6.2023.pdf)Regulamin połowu ryb kuszą 270 kB2023-06-13 13:082023-06-13 13:08