ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY

W 2024 ROKU 

 

1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich, udostępnionych przez dyrektora RZGW w Bydgoszczy do amatorskiego połowu ryb, których wykaz zamieszczony jest na stronie www.bydgoszcz.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW pt. Lista obwodów rybackich.

2. Zezwolenia roczne.

  • Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.
  • Koszt rocznego zezwolenia wynosi:

Rodzaj zezwolenia

Zezwolenie roczne

ZWYKŁE

Zezwolenie roczne

ULGOWE

(tylko młodzież)

z brzegu i lodu

200 zł

110 zł

z brzegu, lodu i jednostki pływającej

250 zł

160 zł

  • Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
  • Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, telefon kontaktowy +48 (52)-339-11-27.
  • Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
  • Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 7 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie d) oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Bydgoszczy.

3. Zezwolenia okresowe.

  • Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3, 7 lub 14-dniowego) nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
  • Koszt zezwoleń okresowych wynosi:

Rodzaj zezwolenia

Zezwolenie

1-dniowe

Zezwolenie

3-dniowe

Zezwolenie

7-dniowe

Zezwolenie

14-dniowe

z brzegu, lodu i jednostki pływającej

30 zł

60 zł

90 zł

140 zł

 

 

  • Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7, 14-dniowe) na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl. należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
  • Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz terminu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

4. Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku zezwoleń okresowych doba liczona jest od godz. 000do 2400.

5. Opłaty należy wnosić na konto:

58 1130 1017 0020 1510 6720 0173

PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

z podaniem tytułu przelewu:

Roczny,

lub

Połów od ... do ... 2024 r.

ryb z łodzi/brzegu,

(z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie)

oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr karty wędkarskiej.

 

6. Pełna treść Zasad Sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy

 

W załączeniu: