11 października 2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy – Grzegorz Smytry - wziął czynny udział w jednym z paneli dyskusyjnych 6. Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej”, które odbyło się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Dyrektor Smytry dyskutował m.in. o zjawisku suszy, o konsultowanym obecnie Planie Przeciwdziałaniu Skutkom Suszy oraz retencji. W swojej prezentacji ujął także kwestie wody w przyrodzie i glebie. Zgłębił także problem dostępności wody do użytkowania gospodarczego oraz opowiedział o cenach za usługi wodne dla rolników. 

GSmytryForum
Fot. Dariusz Bloch, Polska Press Grupa 
(Dyrektor RZGW w Bydgoszczy Grzgeorz Smytry - drugi od prawej) 

 
 
Edyta Rynkiewicz
Rzecznik prasowy Wód Polskich w Bydgoszczy