Trwa modernizacja śluzy żeglownej na stopniu wodnym w miejscowości Lisi Ogon. Śluza zlokalizowana jest na drodze wodnej Warta–Kanał Bydgoski. Roboty wykonywane są w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Lisi Ogon”.

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa i poprawa parametrów eksploatacyjnych śluzy. Zakres prac obejmuje modernizację awanportów (górnego i dolnego), komory śluzy, płyty dennej, wrót, pomostów, urządzeń kontrolno–pomiarowych, urządzeń i elementów stalowych oraz ciągów pieszych.

Koszt zadania wynosi 1 972 208,25 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza.

Warto wspomnieć, że droga wodna Warta-Kanał Bydgoski stanowi część Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, obejmującej dwie największe rzeki regionu: Wartę i Noteć, Kanały: Bydgoski, Warta-Gopło i Górnonotecki, a także sieć połączonych nimi jezior: Gopło, Ślesińskie, czy Mikorzyńskie.

LisiOgonok
Fot. Stan prac remontowych śluzy Lisi Ogon - październik 2019 

LisiOgon10
Fot. Stan remontowanej śluzy Lisi Ogon - październik 2019 r. 

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik Wód Polskich w Bydgoszczy