Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z włodarzami Powiatu Mogileńskiego w minioną środę rozmawiali o współpracy i kształtowaniu zasobów wodnych na obszarze administrowanym przez ZZ w Inowrocławiu (NW w Mogilnie).

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były kwestie podziału kompetencyjnego – omówiono obowiązki właścicieli wód oraz obowiązki właścicieli urządzeń melioracji wodnych – czyli właścicieli gruntów, spółek wodnych, związków spółek wodnych. Istotną kwestią poruszoną podczas spotkania było zidentyfikowanie miejsc problemowych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz przedstawiono wysokość opłat z tytułu korzystania z wód. Omówiono również charakter współpracy z interesariuszami.

Reasumując. Celem współpracy Wód Polskich z samorządami jest poprawa stosunków wodnych w regionach szczególnie tych narażonych na skutki suszy, jak i powodzi. Podpisanie zaś konkretnego porozumienia zwiększy efektywność gospodarowania wodą w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolników.

Przypomnijmy:

Nadzór Wodny w Mogilnie obejmuje łącznie 725,56 km kwadratowych obszaru zlewni Noteci Zachodniej – Małej Noteci. Jest to teren Powiatu Mogileńskiego (gminy Mogilno, Strzelno, Dąbrowa), Powiatu Gnieźnieńskiego (gminy: Witkowo, Trzemeszno, Gniezno), Powiatu Inowrocławskiego (gminy: Janikowo, Pakość, Inowrocław), Powiatu Słupeckiego (gminy: Orchowo, Powidz) oraz Powiatu Żnińskiego (gminy: Gąsawa, Rogowo).

 

SP2

 

StarostwoPowiatowe

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Mogilnie