05 listopada 2021 r. odbyła się oficjalna inauguracja programu edukacyjnego Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów szkół podstawowych. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele 17 szkół. Wezmą oni czynny udział w zajęciach edukacyjnych. Dzięki naszym partnerom: Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego szkoły zrzeszone w programie wezmą czynny udział w pokazach czy szkoleniach ratownictwa wodnego.

szkola

 

Oficjalnego otwarcia i powitania koordynatorów wyznaczonych przez Dyrekcję poszczególnych szkół podstawowych z regionu wodnego Noteci, partnerów programu, media, w tym patronów medialnych dokonał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - Grzegorz Smytry. „Woda to najcenniejszy ze wszystkich zasobów. Celem akcji Szkoła Przyjazna Wodzie Aktywni Błękitni jest edukacja dzieci, ale również ich rodziców i nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej. Dzięki młodym hydrologom i ich świadomości musimy mieć nadzieję, że w przyszłości wody nigdy nie zabraknie. Ucząc dzieci dobrych nawyków, właśnie dzięki naszemu programowi edukacyjnemu podajemy im podstawy istotnej wiedzy właśnie o wodzie. W tym roku do naszego programu przystąpiło 17 szkół to jest ok. 2700 uczniów" -  powiedział Dyrektor RZGW życząc wszystkim uczniom i nauczycielom powodzenia w realizacji programu.

czteryaktywnosci

 

Koordynator bydgoskiego programu - Damian Klich - przedstawił nauczycielom szkół główne obszary działania programu i przybliżył jego najważniejsze cele. „Głównym celem programu Aktywni Błękitni jest stworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie, które we współpracy z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną systematycznie i planowo będą działać na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy”.

Program otrzymał patronat Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Kuratoriów Oświaty: w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Patronat medialny objęli: Gazeta Pomorska oraz Polskie Radio PIK.

Zakończenie drugiej edycji został zaplanowany na 10 czerwca 2022 r.

ab1