Uczniowie szkół podstawowych biorących udział w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni - 08 maja 2022 r. mieli okazję odwiedzić Śluzę Okole, Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz poznać zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i terenach przywodnych. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 150 młodych adeptów „wodnej przygody”.

 

Partnerem projektu jest m.in. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, która od trzech lat współpracuje z Wodami Polskimi. Wspólnie promujemy proekologiczne zachowania i budujemy poprawne nawyki bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz propagujemy bezpieczną rekreację nad wodą. W tym roku do realizacji zadań zaprosiliśmy Muzeum Kanału Bydgoskiego i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Nieocenioną pomoc w zajęcia plenerowe włożyli również wolontariusze z III LO w Bydgoszczy.

 

Niecodzienną edukację podzieliliśmy na trzy bazy profilaktyczne. Pierwsza z nich zlokalizowana była na Śluzie Okole (Śluza nr 3). Jako gospodarze -  bydgoskie Wody Polskie - przeprowadziły edukację na temat wody, suszy, powodzi. Nie zabrakło pogadanek, konkursów wodnych, rebusów. Piękny, edukacyjny czas i opowieści Pana Kierownika Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy o Kanale Bydgoskim i naszych śluzach przykuły uwagę niejednego ucznia. Atrakcją tego miejsca było wodowanie łodzi policyjnej. Dzieci doświadczyły i zobaczyły na czym polega śluzowanie, zaś przedstawiciele bydgoskiego Sanepidu wytłumaczyli zainteresowanym zasady bezpiecznej kąpieli oraz przeprowadzili edukację na temat bezpieczeństwa związanego z kąpielą, promocją wody, higieną oraz profilaktyką uzależnień.

W Muzeum Kanału Bydgoskiego z wykorzystaniem makiet i rekwizytów dzieci zostały zapoznane z historią budowy Kanału Bydgoskiego. Omówiono funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, prezentowano jednostki pływające wykorzystywane w różnym przedziale funkcjonowania kanału jako alternatywnej drogi transportu.

Ostatnią bazą edukacyjną był Kanał Bydgoski w pobliżu muzeum. Tam na dzieci czekali policjanci, którzy przeprowadzili lekcję w teorii i praktyce. Z uwagi na zbliżające się wakacje omówiono z uczniami zasady bezpieczeństwa na plaży. Sprawdzono wiedzę na temat funkcjonowania kąpielisk niestrzeżonych i strzeżonych, charakterystyczne oznakowanie oraz oflagowanie. Zachęcano do korzystania ze sprzętu do rekreacji wodnej z wykorzystaniem kamizelek ratunkowych. Przeprowadzono warsztat dotyczący udzielania pomocy osobom tonącym poprzez koło ratunkowe oraz rzutki ratownicze. Wypracowano algorytm powiadamiania służb ratunkowych w stacji zagrożenia zdrowia i życia za pomocą numeru alarmowego 112, 601 100 100 oraz aplikacji Ratunek. Na koniec wiedzę teoretyczną przełożono na zajęcia praktyczne podczas spływu kajakowego. Dla niektórych młodych adeptów tej formy wypoczynku zetknięcie z kajakiem odbywało się po raz pierwszy. Miło nam było również gościć i wymieniać informacje oraz doświadczenia z dziećmi z Ukrainy, którym ta forma nauki bardzo się podobała.

Tego rodzaju edukacja w terenie nie odbyłaby się gdyby nie zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego, WSSE w Bydgoszczy oraz wolontariuszy z III LO w Bydgoszczy. Wszystkim poczynaniom przyglądał się wyjątkowy policjant – maskotka POLFIN.

W imieniu Wód Polskich wszystkim serdecznie dziękujemy.