Jako pierwsze na terenie naszego RZGW Lokalne Partnerstwa Wodne powstały w województwie kujawsko – pomorskim, najpierw pilotażowo w dwóch powiatach (sępoleńskim i nakielskim), a później w kolejnych. W działalność tę zaangażował się bezpośrednio Pan Dyrektor Grzegorz Smytry, który również jest wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych utworzonej przy Wojewodzie Kujawsko – Pomorskim.

Ponadto Zarząd Zlewni w Pile oraz Nadzory Wodne podpisały listy intencyjne przystąpienia do Lokalnych Partnerstw Wody w ośmiu powiatach woj. zachodniopomorskiego (powiaty: choszczeński, drawski, koszaliński, myśliborski, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki). Odpowiednie nadzory są również partnerami w dwóch partnerstwach w powiatach woj. wielkopolskiego (powiaty: pilski i czarnkowsko – trzcianecki). Pracownicy PGW WP uczestniczą w spotkaniach poszczególnych partnerstw; w okresie pandemii spotkania obywały się on-line.

 

UczestnicyWarsztatwdlaLiderow Fot. Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczegow Minikowie
Uczestnicy Warsztatów dla liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych - listopad 2022 r. 

 

W ramach współpracy przesłano do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informacje dotyczące cieków, jezior i budowli piętrzących na terenie woj. zachodniopomorskiego zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Pile. Posłużą one do opracowania planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w poszczególnych powiatach.

Podobny plan przygotowano w województwie wielkopolskim i jest on dostępny na stronach internetowych WODR w Poznaniu: https://www.wodr.poznan.pl/sir/publikacje-i-filmy/wieloletni-plan-na-rzecz-gospodarki-woda-w-rolnictwie-dla-powiatow-wojewodztwa-wielkopolskiego.

 

Wydawnictwo O Lokalnych Partnerstwach Wodnych