Wychodząc naprzeciw i wspierając inicjatywy wyższych uczelni, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy z początkiem wakacji przyjęło na staż studentów geografii II stopnia oraz gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wszystko dzięki realizowanemu przez uczelnię projektowi unijnemu, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy studentów Gospodarki Przestrzennej, Geoinformacji Środowiskowej oraz Turystyki i Rekreacji.

Wysoka jakość realizowanych staży w Wodach Polskich pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz rzetelnego przygotowania do wykonywanego w przyszłości zawodu.

Jeszcze w tym roku RZGW w Bydgoszczy planuje podpisać oficjalne porozumienia o współpracy m.in. z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasza przyszła współpraca oparta będzie przede wszystkim na współdziałaniu naukowo-edukacyjnym w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej, współpracy w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz realizacji wspólnych inicjatyw i wspomnianej realizacji studenckich praktyk zawodowych i staży studenckich.

 

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik prasowy RZGW w Bydgoszczy