Trwa awaryjne udrożnienie szlaku żeglugowego rzeki Noteci. Prace polegają przede wszystkim na wykopaniu koryta o szerokości 10 m i głębokości 0,5 m od istniejącego dna na długości 680 mb oraz na oznakowaniu szlaku żeglugowego za pomocą 7 szt. pław nawigacyjnych koloru czerwonego i 7 szt. pław koloru zielonego na skraju wykopu.  

Notec2
Fot. Wody Polskie. Prace udrożnieniowe - rzeka Dolna Skanalizowana Noteć 

Notec3

Ponadto nasi pracownicy kontynuują prace utrzymaniowe na administrowanych ciekach wodnych. Dzięki łodziom koszącym ukończono usuwanie roślinności w korycie rzeki Dolnej Skanalizowanej Noteci
(w km 57+870-58+550).