06 grudnia 2019 r. zakończyły się kolejne prace przeprowadzone przez pracowników Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Tucznie. Tym razem usunięto nieprawidłowości występujące na jazie, na rzece Korytnicy w miejscowości Kosiakowo na terenie gminy Mirosławiec.

TucznoJazKorytnica

Zakres wykonanych prac:

- oczyszczenie z mchów i porostów powierzchni betonowych jazu (do ściany budynku turbinowni) oraz budowli wlotowej na kanale obejściowym wody oraz naprawa tych powierzchni polegająca na zlikwidowaniu pęknięć, ubytków itp. chemią budowlaną w technologii PCC,

- zamurowanie okna upustu jałowego jazu do poziomu korony przyczółków,

- oczyszczenie wszystkich elementów stalowych jazu oraz zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wymianę istniejących balustrad stalowych na jazie,

- demontaż istniejącego mechanizmu wyciągowego zasuwy lewej,

- wymianę zasuw drewnianych wraz z montażem nowych mechanizmów wyciągowych o napędzie ręcznym (odrębnie dla każdej zasuwy),

- demontaż istniejących umocnień skarp od górnej i dolnej wody,

- wykonanie (odtworzenie) umocnień od górnej i dolnej wody,

- odtworzenie umocnień biologicznych koryta rzeki Korytnicy poniżej jazu na długości L = 50 m,

- wymiana wylotu Փ 800 i Փ 400 mm w dolnym stanowisku.

JazKorytnicaMscMiosławiec

 

PopracachJazKorytnicaTucznoNadzor KorytnicaTucznoPopracach

 

Wartość wykonanych prac: 212 911,30 zł netto.