W ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) wspieramy działania i współpracujemy z różnymi podmiotami, na rzecz zintegrowanej retencji wód.

-  Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa opublikowała pro-retencyjny program skierowany dla rolników.

- Coraz więcej samorządów stosuje wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania.

Jedynie działając razem będziemy mogli powiedzieć #StopSuszy!

Jeśli takie działania są prowadzone w Twoim mieście czy gminie - napisz do nas.


W tym artykule informujemy o działaniach samorządów na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy, retencji i zagospodarowania wód opadowych w roku 2020. Będziemy sukcesywnie aktualizować opublikowane informacje.

http://stopsuszy.pl/wody-polskie-popieraja-aktywne-przeciwdzialanie-suszy-na-wsi-i-w-miescie/?fbclid=IwAR31gpcWUKWGRYv6hq6Hv1T2llZZFi4Rsx_fDBekfAh3syD5hUQnOGLREac

 

Kropla