PGW WP RZGW w Bydgoszczy przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019. Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.), gminy przedkładają corocznie Wodom Polskim – właściwemu terytorialnie regionalnemu zarządowi gospodarki wodnej, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, w terminie nie później niż do 28 lutego.

Wstępna analiza wykazała, że wszystkie 76 aglomeracji z obszaru regionu wodnego Noteci przekazało przedmiotowe sprawozdania. Do 66 przesłanych aglomeracji wystosowano wezwanie o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji przekazanych w sprawozdaniach. W rezultacie powyższych działań wszystkie aglomeracje przekazały poprawione sprawozdania.

W załączeniu przedstawiamy wyniki analizy w formie wykazu aglomeracji:

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (KPOŚK_info na www_2019 RZGW Bydgoszcz .21.04.2020.docx)KPOŚK_info na www_2019 RZGW Bydgoszcz .21.04.2020.docx 30 kB2020-04-21 05:502020-04-21 05:50