Wody Polskie patronują VIII. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Wśród jurorów konkursu znajdzie się nasz pracownik, a laureaci otrzymają od Wód Polskich nagrody rzeczowe. Wydarzenie odbędzie się 1. marca. 

Organizatorami konkursu są: Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. To właśnie na UKW realizowany jest jedyny w skali kraju kierunek – Rewitalizacja Dróg Wodnych. Szczegóły olimpiady na plakacie poniżej.

Plakat VIII olimpiada

W olimpiadzie biorą udział uczniowie szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką oraz melioracjami. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu, transporcie wodnym, żegludze, żeglarstwie, polskich i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej. Wody Polskie wesprą zmagania nagrodami rzeczowymi. W Jury konkursu zasiądzie Pan Szymon Grzegorzewicz - Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. 

Po wewnętrznych eliminacjach przeprowadzonych w szkołach w całej Polsce, w II i III etapie olimpiady weźmie udział około 50 uczniów z 11 szkół z całej Polski. Do Bydgoszczy przyjedzie młodzież z: Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Nakła, Ostródy, Kołobrzegu, Darłowa i Koronowa. Nie zabraknie również reprezentantów samej Bydgoszczy.