StopSuszy Logo

Przeciwdziałanie skutkom suszy

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in. kwestii retencji, inwestycjom dla przeciwdziałania skutkom suszy, programowi Stop Suszy, retencji korytowej na terenach wiejskich, małej retencji, adaptacji do zmian klimatycznych, etc. 

Zobacz więcej 

 Stop Powodzi Logo głowny

Przeciwdziałanie skutkom powodzi

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in. kwestii ochrony przeciwpowodziowej, inwestycjom przeciwpowodziowym, ochronie przeciwpowodziowej w okresie zimowym, adaptacji do zmian klimatycznych, etc. 

Zobacz więcej 

 111000

Zarządzanie środowiskiem wodnym

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in. kwestii zrównoważonego rozwoju, Krajowemu Programowi Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, troski o ekosystemy wodne, inwestycji i działań prośrodowiskowych, etc.

Zobacz więcej 

 PSX 20201002 123800

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in. kwestii gospodarki wodno-ściekowej, ochronie ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami, taryfom wodno-ściekowym, Krajowemu Progamowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Akcji Ratowania Wisły, etc.

Zobacz więcej 

 Lodoamacz 041220

Rozwój żeglugi śródlądowej

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in. kwestii rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej, inwestycji, zarządzanie i utrzymania szlaków wodnych, etc.

Zobacz więcej 

 plan 5370032 1280

Praca w gospodarce wodnej

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in perspektywom zawodowym oraz specyfice pracy w gospodarce wodnej, m.in. w obszarze ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania informacją, żeglugi śródlądowej, gospodarki wodno-ściekowej, etc.

Zobacz więcej 

129351151 137123484862272 7399383817643837144 o

Edukacja

Znajdują się tutaj materiały i artykuły przekrojowe poświęcone różnym aspektom gospodarki wodnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tłumaczące często trudne aspekty gospodarowania wodami, pokazujące to, jak wiele różnych dziedzin nauki i życia składa się na gospodarowanie wodami w Polsce, które uwzględnia przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi, zarządzanie środowiskiem wodnym i korzystanie z usług wodnych, inżynierię, hydrologię i nauczanie na różnych poziomach kształcenia

Zobacz więcej 

 regulacja Wisy w Krakowie 1938 praca pogbiarek1

Historia

Znajdują się tutaj artykuły i wywiady z ekspertami poświęcone m.in kwestii historii gospodarki wodnej, zmieniającej się roli obiektów hydrotechnicznych, rozwoju hydrotechniki i żeglugi śródlądowej na przestrzeni lat, etc.

Zobacz więcej 

fot news

Materiały informacyjno-promocyjne

Znajdują się tutaj materiały informacyjno-edukacyjne do pobrania, m.in. ulotki, broszury, linki do odcinków programów edukacyjnych, etc.

Zobacz więcej 

 
 

Polecamy

Nowa strona PGW Wody PolskieSzanowni Państwo,

ta strona internetowa jest archiwalna !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia
1 marca 2024 roku nowa strona internetowa
PGW Wody Polskie znajduje się po adresem:

www.gov.pl/wody-polskie

© Copyright 2023 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                                          Deklaracja dostępności