Aktualnie w rejonie wodnym Noteci wystąpiło 7 przekroczeń stanów ostrzegawczych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem. 

wał

 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Brak

 1. Ostrzeżenia meteorologiczne

Brak

 1. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Przekroczenie stanów ostrzegawczych utrzymuje się na 7 wodowskazach.

Sytuacja w całym regionie wodnym Noteci jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich, Centrum Operacyjne jest w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami w terenie.

3.1. Noteć środkowa - Białośliwie:

Na stacji wodowskazowej Białośliwie utrzymuje się przekroczenie progu stanu ostrzegawczego (280 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 324 cm tj. 44 cm > stanu ostrzegawczego, 6 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby stabilizacja.

3.2. Noteć środkowa - Czarnków:

Na stacji wodowskazowej Czarnków nadal występuje przekroczenie stanu ostrzegawczego (250 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 268 cm tj. 18 cm > stanu ostrzegawczego, 32 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby stabilizacja.

3.3. Noteć dolna – Krzyż:

Na stacji wodowskazowej Krzyż wystąpiło przekroczenie stanu ostrzegawczego (360 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 368 cm tj. 8 cm > stanu ostrzegawczego, 32 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby przybyło 1 cm.

3.4. Noteć dolna – Drezdenko:

Na stacji wodowskazowej Drezdenko nadal występuje przekroczenie stanu ostrzegawczego (290 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 317 cm tj. 27 cm > stanu ostrzegawczego, 23 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby stabilizacja.

3.5. Noteć dolna - Gościmiec:

Na stacji wodowskazowej Gościmiec od 22 grudnia 2023 r. utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego (290 cm). Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 344 cm tj. 54 cm > stanu ostrzegawczego, 36 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby stabilizacja.

Nadal występują lokalne rozlewiska na pobliskich łąkach, woda znajduje się w międzywalu.

3.6. Noteć dolna - Santok:

Na stacji wodowskazowej Santok utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego (250 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC to 295 cm tj. 45 cm > stanu ostrzegawczego, 35 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby wzrost 4 cm.

3.7. Gwda - Piła:

Na stacji wodowskazowej Piła na rzece Gwda utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego (190 cm).

Stan wody na godzinę 06:00 UTC wynosił 204 tj. 19 cm > stanu ostrzegawczego, 11 cm < stanu alarmowego.

W ciągu minionej doby odnotowano wzrost 5 cm.

Obecnie woda nie występuje z koryta. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

 1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Teren gminy Drezdenko:

Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Drezdenka z 20 lutego 2024 r.

Burmistrz Drezdenka w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Noteć oraz z prognozą dalszych wzrostów poziomu wody, od godziny 12.00 20 lutego 2024 r. do odwołania,  ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Drezdenka. W ramach obawiającego zarządzenia jednostki organizacyjne na terenie miasta i gminy odpowiedzialne za realizację działań przeciwpowodziowych są zobligowane do sprawdzenia i zaktualizowania dokumentacji ochrony przed powodzią, prowadzenia bieżącego monitoringu zagrożonych terenów oraz poziomu wody w rzece Noteć i Drawa oraz utrzymania sił i środków w gotowości do użycia.

Teren gminy Stare Kurowo:

Wójt Gminy Stare Kurowo w dniu 21 lutego br. ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze gminy Stare Kurowo.  Przekazano gminom aby poinformowały mieszkańców o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego oraz przystąpiono do realizacji zadań ujętych w planie ochrony przed powodzią. Utrzymywany jest w stałej gotowości sprzęt i materiały przeciwpowodziowe. Monitorowane są stany wód na ciekach wodnych na terenie zagrożonych miejscowości oraz prowadzony jest rekonesans zagrożonych rejonów. Jest to obszar w obrębie Noteci dolnej swobodnie płynącej tj. Nadzór Wodny w Drezdenku oraz Nadzór Wodny w Strzelcach Krajeńskich.

 1. Informacja o zagrożeniach

Cykliczne kontrole są realizowane przez jednostki terenowe. Niemniej jednak jest widoczne wysokie nasycenie gruntu w korpusie wału.

Noteć dolna

W rejonie prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych Noteci dolnej Surma-Głęboczek, na odcinku Drezdenko-Trzebicz, 15 lutego br., zdiagnozowano zintensyfikowanie działalności zwierząt ryjących w tym bobrów, które dokonały powstanie nor i dziur bobrowych. Obecnie trwa zabezpieczane przed dalszym niszczycielskim wpływem zwierząt w korpus wału. Zostały uzupełnione ubytki i wyprofilowana została korona i skarpa wału. Wody rzeki Noteć utrzymują się w międzywalu, rowy odsiąkowe spełniają swoją funkcję. Nie stwierdzono nowych punktów przesiąków.

 

Gwda - Wał Motylewo

Wody wezbraniowe na rzece Gwdzie w rejonie m. Motylewo doprowadziły do powstania wyrwy wzdłuż wału o długości ok. 70 m na wale przeciwpowodziowym. Środki i siły zostały zabezpieczeniowe na realizację zadania. Wał nie został przerwany.

 

 1. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Monitorowanie sytuacji w całym regionie wodnym Noteci.

 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny:

Lp.

Nazwa Zlewni

Opad uśredniony [mm]

Stacja Szczegółowa

Opad maksymalny

w stacji szczegółowej* [mm]

1.

Noteć górna

3,1

Chrząstowo

4,7

2.

Noteć dolna

3,2

Brzoza

7,6

3.

Gwda

2,6

Rozwory

4,3

4.

Drawa

3,5

Człopa

5,6

Opracowane na podstawie danych IMGW-PIB.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich oraz średnich, lokalnie wysokich, miejscami ostrzegawczych.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano lokalny wzrost 6 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście wzrost 4 cm na SW Nakło Zachód, stabilizacja w obrębie wodowskazów Białośliwie i Ujście, strefa stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych.

Poniżej m. Ujście odnotowano stabilizację na wodowskazie Czarnków. Zdemontowano piętrzenia na 11 stopniach wodnych na odcinku od km 111+860 do km 176+200.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej zarejestrowano stabilizację z lokalnym wzrostem do 5 cm na wodowskazie Santok, strefa stanów  ostrzegawczych.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci odnotowano stabilizację z lokalnym wzrostem do 3 cm na SW Pakość i spadek 4 cm na SW Frydrychowo, strefa stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu minionej doby, na dopływach, stany rzek układały się w strefie wysokich i ostrzegawczych.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 7 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku zarejestrowano spadek do 7 cm na wahaniami do 20 cm,  strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku wzrost 5 cm z wahaniami do 8 cm, strefa stanów ostrzegawczych.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano okresowe wahania do 5 cm, strefa stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja, a także lokalne wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich oraz średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych.

Prognozy meteorologiczne dla regionu wodnego Noteci na najbliższą dobę:

 • zachmurzenie duże, miejscami przejaśnienia,
 • okresami słabe opady deszczu, w nocy prognozowana wysokość opadu do 15 mm,
 • temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 7°C na płn. do 10°C na południu regionu,
 • temperatura minimalna w nocy lokalnie spadnie do 0°C na północy regionu,
 • wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.
 1. Zjawiska lodowe

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych nie odnotowano zjawisk lodowych.

 1. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne – ogółem

Sytuacja na dzień 23.02.2024 r. na godz. 600 (UTC) 700 (LT)

Zbiorniki
rzeka

Odpływ śr.
[m3/s]

Dopływ śr.
[m3/s]

Poj. aktual.
[mln m3]

*Poj. norm.
[mln m3]

* Poj. Przy Max PP
[mln m3]

*Rezerwa pow.
wymagana
[mln m3]

Aktualna
rez. pow.
[mln m3]

Rezerwa do
wykorzystania [%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6-4

8/7*100

RZGW                                w Bydgoszczy

1

Jez. Gopło

2,5

2,5

15,9

-

21,7

7,7

5,8

75 %

2

Zb. Pakość

0,4

2,3

12,7

36,3

42,6

6,3

30,0

474 %

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują pełną rezerwą powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 06:00 UTC przedstawiają się następująco:

 • na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,74 m n.p.m. (124 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,4 m3/s,
 • na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 77,08 m n.p.m. (40 cm > NPP, 23 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 2,5 m3/s (w wyniku przesterowania o godzinie 09:00 LT prognozowany odpływ 3,4 m3/s ).

Na podstawie współpracy pomiędzy RZGW w Poznaniu i RZGW w Bydgoszczy, w tym obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, w dniu 12 lutego 2024 r., od godziny 07:00 czasu lokalnego wznowiono przerzut wód ze szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego poprzez jaz na SW Gawrony w kierunku rzeki Noteci Wschodniej – Zbiornika Gopło, w celu spracowania podpiętrzenia ww. stanowiska. Dodatkowy dopływ w wielkości ok. 1,18 m3/s do zbiornika umożliwi utrzymywanie jego parametrów pojemnościowych i zretencjonowania odpowiednich zasobów wodnych do wykorzystania w późniejszym okresie. 

 1. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce Komunikaty nawigacyjne, pod adresem:  http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

 

 • Komunikat nawigacyjny nr 19/2023 z 22.11.2023 r.

Zamknięcie odcinków drogi wodnej: Kanał Ślesiński, jezioro Gopło, rzeka Noteć górna w km 26+460 do km 80+940

 • Komunikat nawigacyjny nr 20/2023 z 29.11.2023 r.

Zamknięcie odcinków drogi wodnej: rzeka Noteć górna i Kanał Górnonotecki w km 80+940 do km 146+600

 • Komunikat nawigacyjny nr 21/2023 z 19.12.2023 r.

Zamknięcie drogi wodnej: rzeka Noteć dolna w km 42+700 do km 176+200

 • Komunikat nawigacyjny nr 1/2024 z 05.01.2024 r.

Zamknięcie drogi wodnej: Kanał Bydgoski w km od 14+800 do 38+900 oraz Noteć dolna od 38+900 do 42+700

 • Komunikat nawigacyjny nr 2/2024 z 10.01.2024 r.

Zamknięcie drogi wodnej: Noteć dolna od 176+200 do 226+100

 1. Inne informacje

W okresie od godz. 15:00 LT 22 lutego, do godz. 07:00 LT 23 lutego 2024 r., biorąc pod uwagę przebieg sytuacji meteorologicznej w regionie wodnym Noteci nie odnotowano zgłoszeń z jednostek terenowych dot. zjawisk niebezpiecznych, w tym awarii na obiektach hydrotechnicznych.

Opracowanie:  

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

RZGW w Bydgoszczy

 

W celu zapewnienia całodobowego monitoringu zagrożeń, wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu (22) 470 10 01.

Zaś na potrzeby raportowania, wymiany informacji i zgłaszania incydentów, zdarzeń oraz sytuacji kryzysowych w PGW Wody Polskie KZGW aktualny pozostaje adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

numer dyzurny 2661x525