WAR 1  KOM 1 CZAS 1 KOSZT 1


  AKTUALNE WARUNKI NAWIGACYJNE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

informuje, iż w związku z przygotowaniem obiektów hydrotechnicznych do sezonu zimowego oraz prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną

od dnia 10 grudnia 2019 r.zamyka się dla żeglugi następujące śródlądowe drogi wodne:

 1. Na połączeniu wodnym Wisła – Odra

             Kanał Bydgoski                                                                   w km drogi wodnej od 014+800 do 038+900

             Rzeka Dolna Noteć Skanalizowana                       w km drogi wodnej od 038+900 do 176+200

             Rzeka Dolna Noteć Nieskanalizowana                w km drogi wodnej od 176+200 do 226+100

       2. Na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski

             Kanał Ślesiński                                                                    w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000

             Jezioro Gopło                                                                      w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500

             Rzeka Górna Noteć Skanalizowana                     w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600

              Kanał Górnonotecki                                                      w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600

 Polska1

 

GB1

Aktualne warunki nawigacyjne oraz głębokości tranzytowe w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej umieszczone są w wersji polskiej i angielskiej również na stronie RZGW w Poznaniu.      


  KOMUNIKATY NAWIGACYJNE W ROKU 2019:

Komunikat nawigacyjny nr 28/2019 z 05.12.2019 r. - obowiązujący

Zamknięcie dla żeglugi dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy

 

 

 

 


Komunikat nawigacyjny nr 24/2019 z 20.09.2019 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 8 Lisi Ogon - Kanał Górnonotecki w km 145+350 drogi wodnej Warta - Kanał Bydgoski

 

Komunikat nawigacyjny nr 13/2019 z 21.06.2019 r. - archiwalny

Remont mostu kolejowego na rz. Górnej Skanalizowanej Noteci w km 67+380

 

Komunikat nawigacyjny nr 2/2019 z 03.04.2019 r. - archiwalny

Otwarcie dla żeglugi dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy

 

Komunikat nawigacyjny nr 27/2019 z 21.10.2019 r. - archiwalny

Demontaż oznakowania pływającego na drodze wodnej rzeka Warta - Kanał Bydgoski.

  

Komunikat nawigacyjny nr 26/2019 z 07.10.2019 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji śluzy nr 3 Okole w km 14+800 drogi wodnej Wisła - Odra.

  

Komunikat nawigacyjny nr 25/2019 z 26.09.2019 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji śluzy nr 7 Józefinki w km 37+200 drogi wodnej Wisła - Odra.

Utrudnienia związane z zintensyfikowanym porostem rzecznym na Kanale Bydgoskim.

Komunikat nawigacyjny nr 23/2019 z 12.09.2019 r. - archiwalny

Zamknięcie szlaku żeglownego - Kanał Bydgoski km 20+810 drogi wodnej Wisła - Odra

 

Komunikat nawigacyjny nr 22/2019 z 06.09.2019 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 7 Józefinki

 

Komunikat nawigacyjny nr 1/2019 z 26.02.2019 r. - archiwalny

Otwarcie Śluzy na 3 Okole - III kwartał 2019 r.

 

Komunikat nawigacyjny nr 14/2019 z 05.07.2019 r. - archiwalny

Ograniczenie śluzowań na Kanale Bydgoskim

 

Komunikat nawigacyjny nr 19/2019 z 17.07.2019 r. - archiwalny

Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Śluza nr 7 Łochowo i Śluza nr 8 Lisi Ogon

 

Komunikat nawigacyjny nr 10/2019 z 13.06.2019 r. - archiwalny

Niekorzystne warunki hydrologiczne - droga wodna: Wisła - Odra w km 57+870 do 58+550

 

Komunikat nawigacyjny nr 21/2019 z 31.07.2019 r. - archiwalny

Utrudnienia na drodze wodnej Wisła - Odra w km 57+870 do 58+550 - porost roślinności rzecznej

 

Komunikat nawigacyjny nr 20/2019 z 31.07.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "KUJAWSKO - PAŁUCKA OPERACJA ŻAGIEL 2019"

 

Komunikat nawigacyjny nr 18/2019 z 15.07.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Lubuskie 2019 w Wioślarstwie"

 

Komunikat nawigacyjny nr 17/2019 z 15.07.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "Mistrzostwa Polski Juniorów w Wioślarstwie"

 

Komunikat nawigacyjny nr 16/2019 z 08.07.2019 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji śluzy nr 8 Nakło Wschód

  

Komunikat nawigacyjny nr 15/2019 z 05.07.2019 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 8 Nakło Wschód

 

Komunikat nawigacyjny nr 12/2019 z 19.06.2019 r. - archiwalny

Śluzowanie na Śluzie nr 4 Czyżkówko w dniach 21-24.06.2019 r.

 

Komunikat nawigacyjny nr 11/2019 z 19.06.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "Centralne Kontrolne Regaty Juniorów w Wioślawstwie" w dniach 29-30.06.2019 r.

 

Komunikat nawigacyjny nr 9/2019 z 13.06.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZŻ"

 

Komunikat nawigacyjny nr 8/2019 z 13.06.2019 r. - archiwalny

Niekorzystne warunki hydrologiczne - droga wodna: Wisła - Odra w km 176+200 do 176+800

 

Informacja dot. prób technicznych "III" na śluzie Nr 3 Okole z 11.06.2019 r. - archiwalny

Harmonogram przeprowadzenia prób technicznych na Śluzie nr 3 Okole

 

Informacja dot. prób technicznych "II"  na śluzie Nr 3 Okole z 07.06.2019 r. - archiwalny

Przeprowadzenie kolejnych prób technicznych na Śluzie nr 3 Okole

 

Komunikat nawigacyjny nr 7/2019 z 14.05.2019 r. - archiwalny

Impreza na wodzie: "Centralne Kontrolne Regaty Juniorów w Wioślawstwie" w m. Kruszwica

  

Informacja dot. prób technicznych "I" na śluzie Nr 3 Okole z 09.05.2019 r. - archiwalny

Przeprowadzenie prób technicznych na Śluzie nr 3 Okole

 

Komunikat nawigacyjny nr 6/2019 z 25.04.2019 r. - archiwalny

Obsługa śluz w terminie od 1 maja 2019 r. do 5 maja 2019 r.

 

Komunikat nawigacyjny nr 5/2019 z 12.04.2019 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 5 Dębinek na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski

 

Komunikat nawigacyjny nr 4/2019 z 10.04.2019 r. - archiwalny

Komunikat Ogólny nr 4/2019

 

Komunikat nawigacyjny nr 3/2019 z 08.04.2019 r. - archiwalny

Awaria Śluzy nr 5 Dębinek na drodze wodnej rzeka Warta - Kanał Bydgoski

 

 


CZAS PRACY ŚLUZ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

informuje, że z dniem 8 kwietnia 2019 r. otwiera dla żeglugi następujące drogi wodne:

 • Kanał Ślesiński od km 26+460 do km 32+000 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Jezioro Gopło od km 32+000 do km 59+500 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Noteć Górna Skanalizowana od km 59+500 do km 121+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Kanał Górnonotecki od km 121+600 do km 146+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Kanał Bydgoski od km 14+800 do km 38+900 połączenia wodnego Wisła – Odra
 • Noteć Dolna Skanalizowana od km 38+900 do km 176+200 połączenia wodnego Wisła – Odra

 

Śluzy na ww. drogach wodnych pracować będą zgodnie z następującym harmonogramem:

 

 • W okresie od 1.06.2019r. do 31.08.2019r. we wszystkie dni tygodnia w godz. 10.00 – 18.00
 • W okresie od 1.09.2019 r. do dnia zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi:

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

soboty, niedziele i święta - istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni.

Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży należy nadsyłać pocztą elektroniczną

lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adresy:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88 – 100 Inowrocław

tel. 52 356 57 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64 – 920 Piła

tel. 67 212 32 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga: ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.

Uwaga: śluza Okole (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) jest wyłączona z eksploatacji dla ruchu żeglugowego z uwagi na kapitalny remont.

Przewidywany termin zakończenia prac III kwartał 2019r.

Ponadto, z uwagi na powyższe, na odcinku Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzą Okole (km 14+800), a śluzą Czyżkówko (km 15+970) występują znacznie obniżone stany wody.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają także Zarządy Zlewni w zakresie administrowanych odcinków:

 • Zarząd Zlewni w Inowrocławiu:

Kanał Ślesiński od km 26+460 do km 59+500 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Noteć Górna Skanalizowana od km 59+500 do km 121+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Kanał Górnonotecki od km 121+600 do km 146+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski od km 14+800 do km 38+900 połączenia wodnego Wisła – Odra

Noteć Dolna Skanalizowana od km 38+900 do km 106+100 połączenia wodnego Wisła – Odra

 • Zarząd Zlewni w Pile:

Noteć Dolna Skanalizowana od km 106+100 do km 177+200 połączenia wodnego Wisła – Odra

Noteć Dolna swobodnie płynąca od km 177+200 do km 226+00 połączenia wodnego Wisła – Odra

 

 


 
 
 
SG