Zrealizowaliśmy duży projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”.

Wybudowaliśmy 3 przepławki seminaturalne na obiektach piętrzących rzeki Noteci: Pakość, Nakło Zachód i Gromadno. Urządzenia są wyposażone w wabiki nakierowujące ryby na bezpieczne przejście i stały się obejściem naśladującym naturalną rzekę stwarzając tym samym możliwości zarówno do poszukiwania pokarmu, schronienia, a przede wszystkim sposobności rozrodczych m.in. młodych węgorzy - gatunku krytycznie zagrożonego, jak i bytowego organizmów wodnych. Dlatego też, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju realizujemy zadania służące odtwarzaniu korytarzy migracyjnych i udrażnianiu barier stojących na drodze organizmom wodnym.

Łączna długość niebieskich korytarzy, na których usunęliśmy bariery w przemieszczaniu się zwierząt to ok. 46 km, zaś powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statutu ochrony to ok. 223 ha.

Likwidacja przeszkód migracyjnych wynika m. in. ze Zaktualizowanego Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Jest to również jeden z elementów pro-przyrodniczych rozwiązań stosowanych w naszej codziennej pracy.

Prace prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym i archeologicznym.

Koszt inwestycji to 6 637 766,86 zł, zaś dofinansowanie projektu (UE): 5 477 638,83 zł.

 

PrzepławkaPakoścOKI
Fot. Wody Polskie - Przepławka Pakość

 

Przeplawka PakośćTablica

 PrzeplawkaNakłoZachódok
Fot. Wody Polskie - Przepławka - Noteć Zachód

GromadnoPrzepławkiOk
Fot. Wody Polskie - Przepławka - Gromadno