2 grudnia 2021 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy – dr inż. Grzegorz Smytry - wziął czynny udział w jednym z paneli dyskusyjnych konferencji pt. „Regionalna gospodarka wodna – problemy, szanse, wyzwania”.

LasyPaństwowe

 

Konferencję rozpoczął krótki pokaz filmu pt. „Wody to nie śmietnik!” będącego przewodnim hasłem kampanii społecznej Wód Polskich, która ma zwrócić uwagę na problem zanieczyszczania rzek oraz zbiorników wodnych. W naszym kraju to prawdziwa plaga! Pracownicy Wód Polskich każdego roku zbierają setki ton różnego rodzaju odpadów, które trafiają do rzek oraz notorycznie pojawiają się w ich pobliżu. W sezonie wiosenno-letnim okolice zbiorników wodnych są wręcz zasypane plastikowymi opakowaniami i butelkami, kawałkami szkła, puszkami i innymi odpadami.

LasyPanstwowe

Dyskusja oraz zaprezentowane podczas konferencji prezentacje oscylowały wokół m.in. zjawiska suszy i opracowanego przez Wody Polskie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz problemów, szans i wyzwań postawionych gospodarce wodnej. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy w swojej prezentacji pt. "Mała retencja pomocą w złagodzeniu skutków suszy - zadania strategiczne w regionie wodnym Noteci" zgłębił problem dostępności wody do użytkowania gospodarczego oraz opowiedział o zawartych ośmiu Lokalnych Partnerstwach na Rzecz Wody w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o inicjowanie i zacieśnianie współpracy oraz tworzenie kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Działania tego typu mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą właśnie na obszarach wiejskich. Dyrektor Smytry zaprezentował także obecnym Program Planowanych Inwestycji z zakresu retencji, renaturyzacji i kształtowania zasobów wodnych w rolnictwie, w gospodarce wodnej regionu wodnego Noteci.

 

DyrektorSmytryLasyPanstwowe

 

Obecny na konferencji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – dr Bogumił Nowak omówił „Możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych w rejonie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu”. Przypomniał, że rzeki, jeziora i zbiorniki wodne stanowią zaledwie 2,2 proc. powierzchni Polski, tereny rolne ponad 50 proc., lasy w rękach państwowych i prywatnych – ok. 30 proc. Zatem PGW Wody Polskie bez współpracy z innymi instytucjami nie jest w stanie skutecznie realizować tego typ inwestycje.

O swoich doświadczeniach z zakresu dokumentacji Oceny Odziaływania na Środowisko opowiedział Jarosław Kowalczyk – St. Specjalista z Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych w Pile. „Małą retencją w Nadleśnictwie Jastrowie na przestrzeni lat” zainteresował wszystkich Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie – Krzysztof Kanecki oraz Ludwik Idzik – Koordynator Małej Retencji Nizinnej Nadleśnictwa Jastrowie. W tej samej konwencji wystąpił Mieczysław Rapta – Koordynator Małej Retencji Nizinnej Nadleśnictwa Okonek i Przemysław Szczwiński – inż. Nadzoru Nadleśnictwa Okonek w Nadleśnictwie Okonek i jej następstwach. Konferencję zakończył wykład prof. Tomasza Kałuży z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej w Poznaniu na temat potrzeb monitoringu zasobów wodnych i kontroli małej retencji w lasach.

 

„Nie wystarczy tylko gospodarować , ale sztuką jest gospodarować racjonalnie. Dzisiejsza konferencja dostarczyła nam dużo pożytecznej wiedzy, za którą serdecznie Państwu dziękujemy” – powiedział na zakończenie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – dr inż. Andrzej Brusiło.

Dotychczasowa współpraca i podejmowane wspólne działania na rzecz przeciwdziałania erozji wodnej oraz zapobieganiu suszy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile świadczą o tym, iż Wody Polskie chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia.

Obszerna relacja z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=I8GjzeNuGtg

Wystąpienie Dyrektora RZGW w Bydgoszczy od 1:06:58: https://www.youtube.com/watch?v=I8GjzeNuGtg

 

zaproszenie