Dokument przedłożony do konsultacji publicznych tj. projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.:

Konieczność aktualizacji KPOŚK wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami.

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na właściwym formularzu dostępnym na stronie konsultacji. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dwóch formach:

  • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,

  • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

Aby ułatwić Państwu pracę z formularzem zgłaszania uwag do załącznika nr 3 VI aktualizacji KPOŚK, publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących uzupełniania wspomnianego formularza wraz z odpowiedziami.

Niestety nie na wszystkie pytania można udzielić standardowych odpowiedzi, dlatego biorąc pod uwagę Państwa potrzeby Resort gospodarki wodnej kontynuuje wsparcie telefoniczne
w przedmiotowym procesie konsultacji publicznych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy więc do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

  1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK
    telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;

  1. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy
    telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (VIAKPOŚK - FAQ 2.1.pdf)Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie uzupełniania ankiet VI AKPOŚK 2516 kB 2021-12-27 16:15