Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło pierwszą wtyczkę do oprogramowania QGIS o nazwie „Wody Polskie – Baza WMS”. Gromadzi ona w jednym miejscu wszystkie usługi przeglądania WMS (Web Map Services) opublikowane przez Wody Polskie i umożliwia ich wczytanie do QGISa za pomocą jednego przycisku. Dla ułatwienia usługi zostały pogrupowane w 6 zakładkach tematycznych.

Wtyczkę „Wody Polskie – Baza WMS” można pobrać z oficjalnego repozytorium QGIS. W aktualnej wersji 1.0.1 dostępnych jest 28 usług przeglądania WMS, co daje łącznie ponad 400 warstw tematycznych. W celu pozyskania powyższych zasobów w formie wykazów, kompozycji mapowych lub danych wektorowych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej.


278188858 4777086449053457 5820766267359194109 n

Dostępne zakładki tematyczne:

  • Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10k),

  • Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami (aPGW),

  • Jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie (Granice PGWWP),

  • Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP),

  • Mapa zagrożenia powodziowego (MZP),

  • Mapa ryzyka powodziowego (MRP).


 278137449 511306130640584 4761735849727151015 n