21 kwietnia 2022 r.
studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych w Instytucie Geografii oraz Zarządzania Kryzysowego w Środowisku w ramach zajęć akademickich odwiedzili Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

 

Wizja studyjna UKW 3

 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obszarem działania bydgoskiego RZGW (Region Wodny Noteci) oraz poznali tajniki, specyfikę i zakres działania Centrum.

 

FilipCO1
Fot. Wody Polskie - Wizyta studyjna studentów UKW

 

„Bydgoskie Centrum Operacyjne na bieżąco monitoruje sytuację hydrometeorologiczną w regionie wodnym Noteci. Codzienne komunikaty zagregowane ze wszystkich RZGW-ów w Polsce, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie publikuje na stronie www.wody.gov.pl – powiedział Kierownik Centrum  - Szymon Grzegorzewicz. 

 

Bydgoskie Wody Polskie od początku powstania bardzo efektywnie współpracują z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.