Ministerstwo Infrastruktury wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie rozpoczęło cykl spotkań mających na celu wsparcie gmin w osiągnięciu zgodności z Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą ścieków komunalnych.
 
 
28 kwietnia 2022 r. w trybie on-line odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin wchodzących w skład aglomeracji niespełniających warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
 
 
KPOŚK