„Suszy się nie obawiamy – na ochronie wód się znamy” – pod takim tytułem Zespół Szkół Budowlanych zakończył realizację Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, którego partnerem były także bydgoskie Wody Polskie. Forum Wodne było podsumowaniem działań hybrydowych realizowanych w ramach otrzymanego grantu. Wśród nich warto wspomnieć o wycieczkach dydaktycznych – m.in. na śluzę Okole, webinarium pn. „Zielono-niebieska infrastruktura miasta”, projektach edukacyjnych, konkursach plastycznych pn. „Każda kropla wody jest ważna”, „Wodę chronimy – suszy nie lubimy” oraz Drużynowym Turnieju Wody pt. „Woda, a zrównoważony rozwój”. 

 

Bydgoskie Wody Polskie, jako partner przedsięwzięcia udzieliły merytorycznego wsparcia Zespołowi Szkół Budowlanych. 30 maja 2022 r. rzecznik prasowy RZGW w Bydgoszczy – Edyta Rynkiewicz w wykładzie konwersatoryjnym pt. Problematyka gospodarki wodnej na przełomie XX i XXI wieku” opowiedziała m.in. o tym, jak postrzegano gospodarkę wodną 100 lat temu, w jaki sposób budżetowano prace, jakich rozwiązań szukano i jak zachowywano odpowiedni balans łącząc potrzeby człowieka i środowiska przyrodniczego. „Podczas dyskusji uporządkowaliśmy nasze myśli i spostrzeżenia. Wiemy, jak sprawy gospodarki wodnej wyglądały wtedy, a jak wyglądają dziś” – mówi E. Rynkiewicz.
W drugiej części wystąpienia słuchacze dowiedzieli się Kim jesteśmy (Wody Polskie), jakie przyświeca nam nadrzędne zadanie, jak wygląda podział poszczególnych RZGW-ów na mapie Polskie, z czego on wynika, jakimi drogami wodnymi administrujemy jako RZGW w Bydgoszczy, jakie mamy plany inwestycyjne oraz co zrealizowaliśmy w ramach inwestycji poprawiających żeglugę w regionie wodnym Noteci.

Nasza współpraca z uczelniami i szkołami (nie tylko podstawowymi) trwa nieustannie od początku 2018 roku. Angażujemy się w projekty naukowe, kampanie społeczne, programy pomocowe. Cieszy nas coraz większa świadomość ekologiczna i aktywizacja społeczeństwa dla naszych wszechobecnych działań. Nasza przyszłość wszak zależy od naszej postawy.