RZGW w Bydgoszczy oficjalnie zakończyło dzisiaj II edycję programu Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie. Podczas spotkania na platformie Teams dokonano podsumowania projektu oraz przyznano certyfikaty aktywnym szkołom.  

Zrzut ekranu 86

W tym roku 11 z 17 szkół otrzyma certyfikat. Są to:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy
 • Szkoła Podstawowa numer 2 w Gniewkowie
 • Szkoła Podstawowa numer 2 w Trzciance
 • Szkoła Podstawowa numer 47 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa numer 58 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa numer 65 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa numer 43 w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa w Przyłękach
 • Zespół Szkół numer 30 Specjalnych w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy

 

Zrzut ekranu 84

Zrzut ekranu 85

Certyfikat to dokument, który wystawia Regionalny Zarząd Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi też ich ewidencję. Przyznawany jest na okres 2 lat. Potem szkoła może ubiegać się o odnowienie certyfikatu lub kontynuować program co roku. Certyfikaty są wysyłane pocztą. Placówka, aby otrzymać certyfikat "Szkoły Przyjaznej Wodzie„ musi zrealizować 4 założenia programu: 

 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - minimum 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych
 • w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach lub pokazach zorganizowanych przez naszych partnerów - Policję, WOPR lub Straż Pożarną
 • szkoła weźmie udział w konkursie tematycznym z zakresu wiedzy o wodzie
 • po przeprowadzeniu zajęć, szkoła deklaruje udział w akcji „Strażnik Czystych Wód”, polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych

Zrzut ekranu 87

Aktywni Błękitni w liczbach:

 • W programie wzięło udział 17 szkół z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
 • Do programu przystąpiło około 2 700 uczniów, którzy brali udział w zajęciach edukacyjnych, pokazach oraz szkoleniach ratownictwa wodnego
 • Konkurs fotograficzny zorganizowany przez RZGW w Bydgoszczy pt. „Uchwyć wodę” cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło do nas prawie 98 prac!
 • W szkołach odbyły się dziesiątki lekcji o wodzie, spotkań ze służbami mundurowymi, akcji sprzątania.
Zrzut ekranu 88
 
Dziękujemy naszym partnerom: #KWPBydgoszcz #KWPSPToruń #wopr
I patronom medialnym: #radiopik #gazetapomorska
Patroni honorowi: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
Kolejna edycja wróci jesienią!