Bałtyk to nasza wspólna sprawa. Żeby go chronić jak najlepiej, należy postawić na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Najlepiej zacząć ją od najmłodszych lat. Dlatego też wydaliśmy specjalną książeczkę edukacyjną, która przybliży problemy naszego morza najmłodszym czytelnikom. Nie zapomnieliśmy też o tych starszych – dostępne są już także Dobre Praktyki skierowane do studentów kierunków morskich!

Książeczka edukacyjna

Dzięki naszej publikacji, dzieci dowiedzą się więcej o 11 cechach charakteryzujących Morze Bałtyckie. Nasze ponad 30-stronicowe wydanie przedstawia te zawiłe zagadnienia poprzez proste teksty, ilustrowane przedstawicielami gatunków żyjących w Bałtyku, ale też różnymi ciekawostkami, jak też mini testami sprawdzającymi wiedzę z poszczególnych rozdziałów.

Wiemy, że najlepiej uczyć się przez zabawę, dlatego w skład książeczki wchodzą również kolorowanka, wykreślanka i wiele innych!

Dobre Praktyki

Każdy z nas może angażować się w ochronę naszego morza, jednak to studenci kierunków uniwersytetów i akademii morskich będą mieli największy wpływ na przyszłość tego akwenu. Dlatego też powstał zbiór dobrych praktyk, który jest kompendium wiedzy, przedstawiającym przyczynę problemów Bałtyku z jednej strony, a z drugiej – oferującym  rozwiązania tych problemów.

Bałtyk dla przyszłych pokoleń

Rola Bałtyku dla Polski jest nieoceniona: turystyka, rybołówstwo, transport morski – to tylko niektóre z sektorów zależnych od naszego morza. Dlatego tak ważna jest edukacja młodszych pokoleń, ponieważ to oni będą musieli zadbać o nie w przyszłości, rozwijać te sektory w sposób zrównoważony, uwzględniający także potrzeby i cele środowiskowe. Tylko łącząc nasze siły w ochronie Morza Bałtyckiego, zdołamy je ochronić – dzisiaj i jutro.

Materiały do pobrania: TUTAJ.

 

Krajowy program ochrony wód morskich (KPOWM) stanowi podstawowy dokument planistyczny w gospodarce wodnej regulujący kwestie związane z ochroną polskiej strefy morskiej, którego celem jest dążenie do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód Bałtyku. Obecnie opracowana pierwsza aktualizacja tego programu (aPOWM) jest podsumowaniem 6-letniego procesu analiz stanu wód morskich, weryfikacji celów środowiskowych oraz wdrażania zaplanowanych do 2021 roku działań.

Analizy przeprowadzono dla podstawowych jednostek planistycznych w ramach programu – podakwenów, dla których zdefiniowano 11 cech: bioróżnorodność, gatunki obce, komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków, Łańcuch troficzny, eutrofizacja, integralność dna morskiego, warunki hydrograficzne, substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania, substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia, odpady w środowisku morskim, hałas podwodny i inne źródła energii. Dla każdej z cech na wcześniejszym etapie zdefiniowano cele środowiskowe, zweryfikowano efekty wdrażanych dotychczas działań i przypisano nowe środki potrzebne do zapewnienia osiągniecia celów środowiskowych.

Więcej na stronie projektowej www.chronmorze.eu

290236917 529335222307761 620641991200443560 n