Regionalne zarządy Wód Polskich przygotowują się do otwierania sezonów żeglugowych na drogach wodnych. W większości regionów wodnych sezony żeglugowe rozpoczyna się na przełomie kwietnia i maja. Otwarcie sezonu żeglugowego oznacza, że Wody Polskie zapewniają warunki dla żeglugi śródlądowej. Komunikaty nawigacyjne będą publikowane na stronach regionalnych zarządów Wód Polskich.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków dla żeglugi na śródlądowych drogach wodnych Wody Polskie dokonują sondowania i trałowania szlaków żeglugowych. Następnie wyznaczają bezpieczne szlaki za pomocą odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego. Działania te są konieczne ze względu na naturalne zmiany koryt rzek po ziemie. W sezonie żeglugowym Wody Polskie zapewniają też możliwości dla częstszego działania śluz wodnych i publikują komunikaty nawigacyjne. Od tego roku wszystkie komunikatu będą dostępne również w języku angielskim na stronach internetowych Wód Polskich.

ENGLISH

State Water Holding Polish Waters is preparing the opening of shipping seasons on waterways. In most water regions, shipping seasons begin at the turn of April and May.