Na zaproszenie Starosty Mogileńskiego - Bartosza Nowackiego - 10 kwietnia 2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy
- Grzegorz Smytry wziął udział w spotkaniu poświęconemu aspektom związanym z gospodarką wodną w Powiecie Mogileńskim. 
Dyrektor RZGW w Bydgoszczy przedstawił m.in. kierunki działania i rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
O aktualnym stanie urządzeń i cieków melioracji podstawowej na terenie Nadzoru Wodnego Mogilno i Nadzoru Wodnego Inowrocław opowiedziała Kierownik NW Mogilno - Justyna Balcerzak, zaś informacje o zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni Noteci Zachodniej - Zbiornik Pakoski przekazał Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego Pakość - Rafał Gotowski
Uwieńczeniem spotkania była informacja dotycząca możliwości dofinansowania zatrudnienia pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie oraz rozmowa na temat ważniejszych problemów funkcjonowania gminnych spółek w Powiecie Mogileńskim.
Fot. Spotkanie w Powiecie Mogileńskim 
 
Edyta Rynkiewicz
Rzecznik Prasowy RZGW w Bydgoszczy