Projekt Stop suszy! wkracza w kolejną fazę. Zostały uporządkowane i zsumowane wszystkie dane uzyskane w wyniku przeprowadzonej po raz pierwszy na tak dużą skalę (aż 3,5 tys. respondentów-interesariuszy!) ankietyzacji.

Rysują się już pierwsze wnioski, które będą jeszcze poddane wnikliwej analizie na dalszych etapach prac nad planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Jest to cenne źródło informacji o procedurach, dokumentach, planach oraz o działaniach i inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy w Polsce.

Zweryfikowane i wdrożone w opracowanie katalogu działań wyniki zostaną zaprezentowane 18 czerwca 2019 r. na drugiej już ogólnopolskiej konferencji Stop suszy!, która odbędzie się w Bydgoszczy.

Więcej informacji: http://stopsuszy.pl/ankietyzacja/ 

CO DALEJ PO ANKIETYZACJI?

Wyniki otrzymane w ramach ankietyzacji stanowią, dla dalszych prac nad planem przeciwdziałania skutkom suszy, źródło informacji o procedurach, dokumentach, planach oraz przede wszystkim o działaniach i inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Zebrane w ankietyzacji dane przed włączeniem ich do katalogu i programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy przejdą procedury analityczne w ramach podzadania analizy dokumentów planistycznych i programów uwzględniających aspekt ograniczenia skutków suszy oraz prac nad wskazaniem obszarów gospodarczych, społecznych, środowiskowych najbardziej wrażliwych na wystąpienie zjawiska suszy.

Pełne wyniki ankietyzacji znajdują się w Sprawozdaniu: http://wide-vision.pl/wp-content/uploads/2019/05/Sprawozdanie-z-ankietyzacji_PPSS_2018-2019.pdf

19mln zaopatrzenie ludnosci 289x300Nowy projekt 4SUSZE wg typow wskazania 300x163niedobory susze 300x291