W związku z niskim poziomem wód na odcinku wodnym między stopniem wodnym w Krostkowie, a Gromadnem oraz zamuleniem szlaku osadami, Regionalny Zarząd Wód Polskich w Bydgoszczy zlecił  awaryjne udrożnienie szlaku żeglugowego rzeki Noteci w km 57,870 – 58,550. W ramach prac, na odcinku 680 metrów dna Noteci, niezwłocznie zostanie wykopane koryto o szerokości 10 m i głębokości 0,5 m. Urobek zostanie odłożony przy skarpach rzeki. Ponadto zostanie oznaczony szlak żeglugowy. Będzie to działanie doraźne, które powinno rozwiązać problem niedrożności tego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.  

Przypominamy:

Wody Polskie pracują nad programem „Stop suszy!”. Pierwsze propozycje kompleksowych działań dla dobra naszych wód zostały przedstawione podczas ogólnopolskiej konferencji 18 czerwca tego roku właśnie w Bydgoszczy. Ponadto opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Program Rozwoju Retencji zakłada, że na inwestycje, których celem będzie poprawa stanu naszych zasobów wodnych, do 2027 r. zostanie wydanych 14 miliardów złotych. Dla Wód Polskich, które powstały 1 stycznia 2018 roku, walka z suszą i powodziami jest zadaniem priorytetowym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.stopsuszy.pl

Krostkowo
Fot. Noteć, stopień wodny w Krostkowie