Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez nas broszur informacyjnych, dotyczących taryf wodno-ściekowych, pozwoleń wodno-prawnych oraz melioracji wodnych w kontekście ustawy Prawo Wodne:

- Melioracje wodne w ustawie Prawo Wodne - Poradnik

- Taryfy Wodno-Ściekowe 

- Pobór wód na potrzeby prowadzenia działaności rolniczej

broszuryTaryfyitp