grafikaLogoFunduszPrzedmiotem inwestycji jest przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Noteci wynikającej m.in. ze Zaktualizowanego Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Budowa przepławek seminaturalnych na 6. budowlach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW w Bydgoszczy w: Pakości, Łabiszynie, Dębinku, na Starej Noteci Rynarzewskiej, Nakle Zachód, Gromadnie wyposażonych w wabiki nakierowujące ryby na bezpieczne przejście stanie się obejściem naśladującym naturalną rzekę stwarzając tym samym możliwości zarówno do migracji m.in. młodych węgorzy - gatunku krytycznie zagrożonego, jak i bytowego organizmów wodnych. 

Etap I - rok 2019 - sporządzenie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu

Etap II - rok 2021  - realizacja przedsięwzięcia polegająca na wykonaniu prac budowalnych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową przy jednoczesnym sprawowaniu nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.