Trwają przygotowania do sezonu zimowego w RZGW w Bydgoszczy

Zdejmowane są iglice na zabytkowym jazie kozłowo-iglicowym w Krostkowie. Jaz ten piętrzy wodę na wysokość ok. 50 cm i w ten sposób reguluje poziom wód tzw. Noteci Leniwej. Kieruje wodę na dolne stanowisko śluzy. Stalowe kozły podtrzymują drewniane iglice jazu, zaś kładka nad jazem poprowadzona na kozłach służy do zdejmowania iglic na zimę, sama zaś na ten okres jest zatapiana. Tak zachowane konstrukcje kozłowo-iglicowe stanowią interesujące zabytki hydrotechniczne.

Stopień Wodny Krostkowo to prawdopodobnie unikat w skali europejskiej, jeden z najstarszych w Polsce i jedyny taki na rzece Noteci. Położony na 68 km rzeki składa się z jazu i śluzy, w dalszym ciągu obsługiwany ręcznie. Obiekty hydrotechniczne pochodzą z lat 1912-14 objęte są ochroną prawną i wpisane do rejestru zabytków.

JazIglicowyKrostkowo

JazTytulowaFot. Jaz kozłowo-iglicowy - Krostkowo - stan po zdjęciu iglic na sezon zimowy


Przy śluzie nr 4 Czyżkówko na drodze wodnej Wisła – Odra wyciągane są jednostki pływające: łódź motorowa Mona - jednostka robocza służąca do prac utrzymaniowych na drodze wodnej, pontony robocze oraz kosiarka Conver.
Ponowne wodownie tych jednostek odbędzie się wiosną przyszłego roku. 

Mona

Conver

 

Edyta Rynkiewicz 
Rzecznik Wód Polskich w Bydgoszczy