Zakończyły się kolejne prace utrzymaniowe koryt rzek oraz budowli regulacyjnych przeprowadzone przez pracowników Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Złotowie. Usunięto nieprawidłowości na rzekach: Kocunia i Głomia poprzez m.in.:

- wykoszenie porostów ze skarp i dna rzek,
- hakowanie dna,
- usunięcie zatorów,
- odmulenie dna rz. Kocunia na odcinku w miejscowości Buntowo i Sławianowo,
- mechaniczne usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie i odmulenie dna rzeki przez jezioro Baba kosiarką pływającą,
- odmulenie zbiornika przy jazie w msc. Skórka poprzez wykonanie podwójnych opasek faszynowych,
- umocnienie stopy opaską faszynową skarpy rzeki Głomia w msc. Błękwit

Ponadto wyremontowano jaz piętrzący wody w jeziorze Sławianowskim. Zakres rzeczowy tego remontu objął:
- umocnienie stopy skarpy w obrębie jazu na poszurze i ponurze koszami gabionowymi,
- umocnienie stopy skarpy poprzez wykonanie podwójnych opasek faszynowych,
- oczyszczenie korpusu jazu.

Jazkm9600SławianowoPrzedremontemFot. Jaz w km 9+600 w msc. Sławianowo - widok od strony dolnej wody (stan przed remontem)

JazwidokodstronydolnejporemoncieFot. Wykonanie konserwacji rzeki Kocunia na odcinku w msc. Sławianowo

 

JazodGórnejWodyprzedremontemFot. Jaz w km 9+600 w msc. Sławianowo - widok od górnej wody (stan przed remontem)

 

Jazporemonciestronagórna
Fot. Jaz w km 9+600 w msc. Sławianowo - widok od strony górnej wody (stan po remoncie)


StanPrzedKonserwacjąRzekiWąsoszFot. Stan przed konserwacją rzeki na odcinku Wąsosz-Błękwit 

RzekanaodcinkuWąsosz Błękwit
Fot. Rzeka na odcinku Wąsosz-Błękwit po wykonaniu konserwacji 

konserwacjarzekiGłomi
Fot. Konserwacja rzeki Głomi i zabezpieczenie stopy skarpy w msc. Błękwit

KonserwacjaGlomiiStopSkarpyFot. Konserwacja rzeki Głomi i zabezpieczenie stopy skarpy w msc. Błękwit 

GłomiaiubezieczenieBłękwitFot. Konserwacja rzeki Głomi i zabezpieczenie stopy skarpy w msc. Błękwit 

 

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik prasowy Wód Polskich w Bydgoszczy