Zakończyła się modernizacja śluzy żeglownej na stopniu wodnym w miejscowości Lisi Ogon realizowana przez bydgoskie Wody Polskie. Śluza zlokalizowana jest na drodze wodnej Warta–Kanał Bydgoski.

Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Lisi Ogon”.

Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do:
- podniesienia bezpieczeństwa;
- poprawy parametrów eksploatacyjnych śluzy.

Zakres prac objął:
- modernizację awanportów (górnego i dolnego), komory śluzy, płyty dennej, wrót, pomostów, urządzeń kontrolno–pomiarowych, urządzeń i elementów stalowych oraz ciągów pieszych.

Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza.

Koszt zadania wyniósł: 2 166 733,98 zł brutto.

Warto wspomnieć, że droga wodna Warta-Kanał Bydgoski stanowi część Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, obejmującej dwie największe rzeki regionu: Wartę i Noteć, Kanały: Bydgoski, Warta-Gopło i Górnonotecki, a także sieć połączonych nimi jezior: Gopło, Ślesińskie, czy Mikorzyńskie.

SlajdLisiOgonSluza

Slajd3LisiOgon

 

slakd4

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik prasowy Wód Polskich w Bydgoszczy