Roboty utrzymaniowe to ważny element pracy wykonywanej przez Wody Polskie. Są one prowadzone zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, nie naruszają celów środowiskowych i służą utrzymaniu dobrego stanu wód. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych w należytym stanie jest konieczne, aby ograniczać zagrożenia m.in. podtopień. Dlatego też pracownicy bydgoskiego Zespołu ds. Wsparcia Technicznego Wód Polskich usunęli powstałe zagrożenie związane z obsunięciem skarpy w dno Kanału Suszewskiego w miejscowości Podbielsko, gmina Orchowo. Usunięta ziemia z dna cieku na odcinku ok. 5 m została ułożona w miejscu powstałej wyrwy. W ten sposób Wody Polskie zapobiegły podtopieniu przyległych gruntów położonych powyżej.

 

KanałSuszewski22

Edyta Rynkiewicz
Rzecznik prasowy Wód Polskich w Bydgoszczy