Dzięki uprzejmości pana Roberta Osińskiego z Inowrocławia przedstawiamy niezwykłe zdjęcia wykonane podczas lotu paralotnią nad Jeziorem Pakoskim.

 

JezioroPakoskie6

JezioroPakoskie5

JezioroPakoskie4

JezioroPakoskie3

JezioroPakoskie2

Zapraszamy także do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Y391j3NX4gg&fbclid=IwAR2SJ707QXHCiQ-uYL4le_EiYQKO6KoDeU09xDyCMuX_yKj2TGyflaZi1bw

 

Jezioro Pakoskie, zajmujące dno wąskiej rynny polodowcowej, pierwotnie miało powierzchnię 754 ha. 
Jezioro ma wydłużony kształt, a wynika to tylko i wyłącznie z jego położenia.
Akwen jest podzielony 5 sztucznymi groblami wykorzystywanymi jako drogi, bądź nasypy kolejowe. W związku z tym podzielony jest na cztery odrębne części, pomiędzy którymi następuje wymiana wody: jezioro Pakoskie Północne, Pakoskie Południowe, Bronisławskie i Kunowskie.

Jezioro pełni funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Wody gromadzone w czasie całego roku są wykorzystywane do celów przemysłowych, a latem również do nawodnień pól i podwyższenia poziomu Noteci. W ciągu roku dochodzi do znacznych wahań poziomu wody – do 3,9 m, podczas gdy wahania naturalne nie przekraczały 0,5 m. W związku z tym 1/3 czaszy zbiornika może być okresowo zalewana i osuszana. Przy wyższych stanach wody zalewany jest pas drzew rosnący na brzegach.

Dziękujemy Panu Robertowi Osińskiemu za udostępnienie fotografii.