W regionie wodnym Noteci administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy trwają przygotowania do otwarcia sezonu żeglugowego 2020. 

Otwarcie administrowanych śródlądowych dróg wodnych oznacza, że Wody Polskie zobowiązane są do stworzenia i zapewnienia jak najlepszych warunków nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. Jako zarządca dróg wodnych to nasz obowiązek, ale i w pewnym sensie także przywilej.

GopłoOtwarcie2020Fot. Jezioro Gopło -  najpopularniejszy akwen do uprawiania żeglarstwa w Polsce   


Po zakończonym sezonie zimowym 2019/2020 w pierwszej kolejności przywrócono piętrzenia na wszystkich stopniach wodnych rzeki Noteci dolnej. Następnie po ustabilizowaniu sytuacji hydrologicznej wykonywane są sondowania i trałowania szlaków żeglugowych. Podczas sondowania pracownicy dokonują pomiarów głębokości, weryfikując, czy na danym odcinku zachowane są pełne parametry eksploatacyjne dla danej klasy drogi wodnej.

SondowanieNoteciOKFot. Sondowanie rzeki Noteci 


W przypadku ich niespełnienia, miejsca newralgiczne są dodatkowo oznakowane i wskazywane w codziennych raportach nawigacyjnych. W przypadku obiektów hydrotechnicznych dodatkowo pracownicy Wód Polskich przeprowadzają sondowania poprzeczne m.in. w awanportach śluz, jazów, na odcinkach ujściowych rzek, zawężeń i w innych nietypowych lokalizacjach. Badania takie muszą być wykonywane i weryfikowane cyklicznie, po to, aby zapobiec przed nowopowstałymi wypłyceniami, łachami, stożkami nasypowymi.

Pamiętajmy rumowisko rzeczne to organizm żywy, który ciągle pracuje, przenosząc materiał w rzece dokonuje ciągłych zmian zarówno akumulacyjnych, jak i erozyjnych.

Do czasu przeprowadzenia kolejnego sondowania, codziennie na podstawie spostrzeżeń wodowskazowych, a także informacji bezpośrednio z terenu sporządzany jest raport nawigacyjny, w którym określone zostają miejsca newralgiczne -  niespełniające minimalnej wartości głębokości tranzytowej dla danej klasy drogi wodnej. Dodatkowo publikowane są wszelkiego typu ograniczenia na szlakach m.in. czasowe zamknięcia dróg wodnych, imprez na wodzie, awarii itp.

Kolejnym elementem kontroli drogi jest przeprowadzanie trałowania. Pracownicy Wód Polskich wykonują je za pomocą solaru lub metodą tradycyjną polegającą na ciągnięciu liny po dnie koryta rzecznego. W momencie zlokalizowanego niebezpiecznego miejsca typu: wiatrołomów i złomów drzew, innych przeszkód i obiektów, pracownicy natychmiast przystępują do ich usunięcia. Po tych czynnościach pozostaje wyznaczenie przebiegu  szlaku żeglownego, jego granic, rozgałęzień itp. Wykonuje się to za pomocą odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego zarówno brzegowego, jak i pływającego m.in. pław nawigacyjnych oraz bakenów.

Dopiero po wykonaniu wszystkich opisanych czynności można otworzyć drogi wodne. 

BakenyNotecGoplo
Fot. Jezioro Gopło - 46 bakenów wyznacza bezpieczną drogę wodną dla miłośników żeglowania

Wszyscy użytkownicy proszeni są o uważne śledzenie sytuacji nawigacyjnej w celu ewentualnej konieczności korekty swoich planów żeglugowych np. z powodu planowanych remontów urządzeń hydrotechnicznych, prac na obiektach i wszelkiego rodzaju utrudnieniach i ograniczeniach.

Wspomniane warunki nawigacyjne oraz Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez Dyrekcję RZGW w Bydgoszczy publikowane są na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce - Komunikaty nawigacyjne.

Oprac. Szymon Grzegorzewicz - Kierownik Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW w Bydgoszczy
                 Edyta Rynkiewicz - Rzecznik prasowy Wód Polskich w Bydgoszczy