Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Jednostka ta skupiła rozproszone dotąd kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Od momentu rozpoczęcia działalności, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy należycie dba o utrzymanie wód i dobry stan techniczny wykonując niezbędne konserwacje, naprawy, remonty, modernizacje etc.  

Region wodny Noteci, to szczególne miejsce na żeglugowej mapie Polski, nie tylko ze względu na panujące tutaj warunki hydrologiczne, zwłaszcza w zlewni Noteci górnej mocno uzależnione od naturalnej retencji, ale przede wszystkim na niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju śluzy, niejednokrotnie od wielu lat nie remontowane i niestety dość mocno zaniedbane. Unikatowa, często zabytkowa infrastruktura hydrotechniczna usytuowana na połączeniu wodnym Wisła–Odra i Warta–Kanał Bydgoski wymaga nie tylko odpowiedniej obsługi przez pracowników Wód Polskich, ale również nakładów finansowych na ich utrzymanie, potrzebne modernizacje i remonty, dzięki którym wodniacy będą mogli sprawniej poruszać się po naszych krajowych szlakach wodnych.

mapapoprawna


W 2019 roku zakończyliśmy modernizację stopni wodnych: Lisi Ogon – śluzy Nr 8 zlokalizowanej na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski. Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Lisi Ogon” - całkowity koszt realizacji inwestycji (środki budżetu państwa): 2,2 mln zł

InwestycjeLisi
Fot. Wyremontowana śluza Lisi Ogon

oraz śluzy Nr 3 Okole - koszt remontu: 15.044.564,78 zł, zabytkowej śluzy, obiektu II klasy z 1914 roku stanowiącej jedną z budowli hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego, drogi wodnej Wisła-Odra, przywróconej do pełnej eksploatacji dzięki zrealizowanemu projektowi pn. „Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego (…) śluza Okole z zabudowaniami”. Obiekt zyskał na walorach estetycznych i wizualnych przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego. Remont pozwoli na jej eksploatację przez kolejne lata.

OkolePoRemoncie1Fot. Wyremontowana śluza Okole

Zarówno śluza Okole, jak i śluza Czyżkówko to zabytkowe obiekty wybudowane w latach 1908-1915 pozwalają pokonać wysokość ok. 7,5 m. Dysponują one dwoma zbiornikami oszczędnościowymi, których napełnianie i opróżnianie turyści obserwują podczas śluzowania. Co ważne i ciekawe wykorzystanie zbiorników pozwala na dużą oszczędność wody poprzez jej wielokrotne użycie podczas śluzowań, co w dobie jej niedoborów jest istotne, szczególnie dla prawidłowego funkcjonowania żeglugi śródlądowej. Mając na uwadze ogromne znaczenie żeglugowe śluzy Czyżkówko, RZGW w Bydgoszczy zgłosił do planu generalnego wykonanie jej remontu.

CzyżkowkoFot. Śluza Czyżkówko - przed pracami remontowymi 

 

Jesteśmy w trakcie gruntownych prac remontowych kolejnej śluzy nr 22 - Krzyż (przewidywany koszt wg zawartej umowy: 1.476.652,00 zł) usytuowanej na skanalizowanym odcinku Dolnej Noteci–szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, których efektem będzie przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytkowego obiektu i zapewnienie jego prawidłowej oraz bezpiecznej eksploatacji oraz śluzy nr 7 Łochowo (przewidywany koszt wg zawartej umowy: 1.887.316,83 zł) na Kanale Górnonoteckim. Zakres prac na obu śluzach obejmuje m.in. modernizację awanportów, komory śluzy, płyty dennej, wrót, pomostów, urządzeń kontrolno–pomiarowych. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec 2020 roku.

Krzyz1
Fot. Remontowana śluza Krzyż 

 

Łochowo 2LochoworemontFot. Remontowana śluza Łochowo

 

Dodatkowo PGW WP RZGW w Bydgoszczy jest w trakcie wyłaniania wykonawcy zadania, który opracuje ekspertyzę techniczną uwzględniającą szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego śluzy nr 8 w Nakle nad Notecią zlokalizowanej także na Kanale Bydgoskim.

naklowschodokkkFot. Śluza Nakło Wschód nad Notecią przed remontem 

 

Jedno jest pewne, wszelkiego rodzaju niedogodności wynikające z przeprowadzanych prac remontowych (niejednokrotnie w okresie żeglugowym) zaowocują w przyszłości niezawodnym użytkowaniem budowli hydrotechnicznych i sprawią, że żegluga będzie przyjemniejsza oraz bezpieczniejsza. Potrzeba tylko trochę zrozumienia i cierpliwości obu stron.

 

Edyta Rynkiewicz 
Rzecznik prasowy RZGW w Bydgoszczy