Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się tutaj.

Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wytypowano dwa miejsca spotkań konsultacyjnych. 

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania będą prowadzone w formule online:

- Rejestracja na konsultacje w Bydgoszczy 16 marca https://tiny.pl/rlfx2

- Rejestracja na konsultacje w Pile 17 marca https://tiny.pl/rlfmh

 
 

 

BydgoszczPiłaSPOWODZI

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Rejestracja na spotkania będzie trwała 2 tygodnie.

 

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/.

Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP! 

GazetaPomorska