WAR 1CHARAKTER SZLAKÓWKOSZT 1KOM 1CZAS 1Praca Lock

 

 

 

 

  AKTUALNE WARUNKI NAWIGACYJNE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy informuje, iż od dnia 6 kwietnia 2020 r. otwiera się dla żeglugi następujące śródlądowe drogi wodne:                             

 1. Na połączeniu wodnym Wisła – Odra

             Kanał Bydgoski                                                          w km drogi wodnej od 014+800 do 038+900:         

             Rzeka Dolna Noteć Skanalizowana                       w km drogi wodnej od 038+900 do 177+200:        

             Rzeka Dolna Noteć Nieskanalizowana                  w km drogi wodnej od 177+200 do 226+100

       2. Na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski

             Kanał Ślesiński                                                          w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000

             Jezioro Gopło                                                            w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500

             Rzeka Górna Noteć Skanalizowana                     w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600

              Kanał Górnonotecki                                                w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600:        km 144+980 Śluza nr 7 Łochowo - remont do odwołania

 

 Informacja żeglugowa - tydzień 8 z dnia 26 lutego 2021 r. - Ikona informacja

 

Warunki nawigacyjne w języku polskim na dzień 26 lutego 2021 r. - Polska1

Navigation conditions in English for the day 26th of January 2021 - GB1 
 
 
Archiwalne:
Informacja żeglugowa - tydzień 7 z dnia 19 lutego 2021 r. - Ikona informacja
 Informacja żeglugowa - tydzień 6 z dnia 8 lutego 2021 r. - Ikona informacja

Informacja żeglugowa - tydzień 5 z dnia 4 lutego 2021 r. - Ikona informacja 

Informacja żeglugowa - tydzień 4 z dnia 26 stycznia 2021 r. -     Ikona informacja
Informacja żeglugowa - tydzień 3 z dnia 19 stycznia 2021 r. -     Ikona informacja
Informacja żeglugowa - tydzień 2 z dnia 11 stycznia 2021 r. -     Ikona informacja
Informacja żeglugowa - tydzień 52 z dnia 23 grudnia 2020 r. -    Ikona informacja
Informacja żeglugowa - tydzień 51 z dnia 15 grudnia 2020 r.    -  Ikona informacja 
Informacja żeglugowa - tydzień 48 z dnia 24 listopada 2020 r. Ikona informacja
Informacja żeglugowa - tydzień 47 z dnia 18 listopada 2020 r.  -  Ikona informacja 

Aktualne warunki nawigacyjne oraz głębokości tranzytowe w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej umieszczone są w wersji polskiej i angielskiej również na stronie RZGW w Poznaniu.      


 

KOMUNIKATY NAWIGACYJNE W ROKU 2021:

 

Komunikat nawigacyjny nr 1/2021 z 18.01.2021 r. - obowiązujący

Zamknięcie dla żeglugi: odcinek rzeki Noteci dolnej, Noteć górna, Kanał Górnonotecki, Kanał Bydgoski.

Komunikat nawigacyjny nr 45/2020 z 04.12.2020 r. - obowiązujący

Zamknięcie dla żeglugi odcinka rzeki Noteci dolnej w km 53+400 - 176+200.

Komunikat nawigacyjny nr 43/2020 z 25.11.08.2020 r. - obowiązujacy

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 7 Łochowo do odwołania.

 

 


Komunikat nawigacyjny nr 1/2020 z 03.04.2020 r. - archiwalny

Otwarcie śródlądowych dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy.

Komunikat nawigacyjny nr 28/2020 z 31.08.2020 r. - archiwalny

Ograniczenie śluzowań na Śluzie nr 1 w Pakości w km 80+940 połączenia wodnego rzeka Warta - Kanał Bydgoski

Komunikat nawigacyjny nr 44/2020 z 27.11.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 22 Krzyż w terminie do 18 grudnia 2020 r

Komunikat nawigacyjny nr 42/2020 z 16.11.2020 r. - archiwalny

Demontaż oznakowania pływającego 32+000 - 146+600.

Komunikat nawigacyjny nr 36/2020 z 28.10.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 22 Krzyż w terminie do 30 listopada 2020 r.

Komunikat nawigacyjny nr 16/2020 z 09.07.2020 r. - archiwalny

Porost roślinności - utrudnienia na Kanale Bydgoskim 23+200 - 31+600

Komunikat nawigacyjny nr 19/2020 z 07.08.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 7 Łochowo terminie: 24 sierpnia 2020 r. - 30 listopada 2020 r.

Komunikat nawigacyjny nr 41/2020 z 10.11.2020 r. - archiwalny

Wydłużenie terminu remontu mostu kolejowego w m. Drawski Młyn w km 170+380 na drodze wodnej Wisła - Odra

Komunikat nawigacyjny nr 40/2020 z 09.11.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie drożności rzeki Noteci górnej w km 70+000 - 74+000

Komunikat nawigacyjny nr 34/2020 z 15.10.2020 r. - archiwalny

Powalone drzewa w korycie rzeki Noteci w km 70+000 - 74+000

Komunikat nawigacyjny nr 4/2020 z 26.05.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 22 Krzyż w terminie: 5 czerwca 2020 r. - 30 października 2020 r.

Komunikat nawigacyjny nr 39/2020 z 02.11.2020 r. - archiwalny

Okresowe zamknięcie szlaku żeglownego w km 170+380 w terminie 3 do 5 listopada 2020 r.

Komunikat nawigacyjny nr 38/2020 z 02.11.2020 r. - archiwalny

Usunięcie powalonego drzewa w korycie rzeki Noteci górnej w km 117+500

Komunikat nawigacyjny nr 37/2020 z 28.10.2020 r. - archwialny

Powalone drzewo w korycie rzeki Noteci górnej w km 117+500

Komunikat nawigacyjny nr 35/2020 z 21.10.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 3 Okole - Kanał Bydgoski w km 14+800

Komunikat nawigacyjny nr 33/2020 z 02.10.2020 r. - archiwalny

Awaria Śluzy nr 3 Okole - Kanał Bydgoski w km 14+800

Komunikat nawigacyjny nr 32/2020 z 25.09.2020 r. - archiwalny

Wydłużenie terminu remontu mostu kolejowego w m. Drawski Młyn w km 170+380 na drodze wodnej Wisła - Odra

Komunikat nawigacyjny nr 2/2020 z 20.05.2020 r. - archiwalny

Zwolnienie z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Komunikat nawigacyjny nr 24/2020 z 21.08.2020 r. - archiwalny

Planowany remont mostu kolejowego w m. Drawski Młyn w km 170+380 na drodze wodnej Wisła - Odra

Komunikat nawigacyjny nr 31/2020 z 21.09.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie śluzowań na Śluzie nr 3 - Kanał Bydgoski w km 14+800

Komunikat nawigacyjny nr 30/2020 z 16.09.2020 r. - archiwalny

Awaria Śluzy nr 3 Okole - Kanał Bydgoski w km 14+800

Komunikat nawigacyjny nr 29/2020 z 08.09.2020 r. - archiwalny

Regaty wioślarskie „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Młodzików w Wioślarstwie” - Jezioro Gopło

Komunikat nawigacyjny nr 18/2020 z 03.08.2020 r. - archiwalny

Ograniczenie śluzowań na Kanale Bydgoskim na Śluzach nr: 3 Okole, 4 Czyżkówko, 5 Prądy, 6 Osowa Góra, 7 Józefinki oraz na 8 Nakło Wschód

Komunikat nawigacyjny nr 6/2020 z 02.06.2020 r. - archiwalny

Ograniczenie śluzowań na Śluzie nr 1 w Pakości w km 80+940 połączenia wodnego rzeka Warta - Kanał Bydgoski

Komunikat nawigacyjny nr 27/2020 z 27.08.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 4 Czyżkówko

Komunikat nawigacyjny nr 26/2020 z 26.08.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 7 Józefinki

Komunikat nawigacyjny nr 25/2020 z 24.08.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 8 Nakło Wschód

Komunikat nawigacyjny nr 20/2020 z 10.08.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 4 Czyżkówko

Komunikat nawigacyjny nr 23/2020 z 21.08.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 7 Józefinki

Komunikat nawigacyjny nr 22/2020 z 18.08.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 8 Nakło Wschód

Komunikat nawigacyjny nr 21/2020 z 13.08.2020 r. - archiwalny

Imreza na wodzie - Jezioro Gopło - "Mistrzostwa Polski Juniorów w Wioślarstwie"

Komunikat nawigacyjny nr 7/2020 z 08.06.2020 r. - archiwalny

Ograniczenie śluzowań na Kanale Bydgoskim na Śluzach nr: 3 Okole, 4 Czyżkówko, 7 Józefinki oraz na 8 Nakło Wschód

Komunikat nawigacyjny nr 17/2020 z 20.07.2020 r. - archiwalny

Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZŻ - Jezioro Gopło km 52+000 - 57+000

Komunikat nawigacyjny nr 15/2020 z 07.07.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 8 Lisi Ogon

Komunikat nawigacyjny nr 14/2020 z 06.07.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 8 Lisi Ogon

Komunikat nawigacyjny nr 13/2020 z 03.07.2020 r. - archiwalny

Utrudnienie w km 90+000 drogi wodnej Warta - Kanał Bydgoski - powalone drzewa.

Komunikat nawigacyjny nr 12/2020 z 29.06.2020 r. - archiwalny

Utrudnienie w km 99+100 drogi wodnej Warta - Kanał Bydgoski - powalone drzewa.

Komunikat nawigacyjny nr 11/2020 z 25.06.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji śluzy nr 4 Czyżkówko w km 015+970 na Kanale Bydgoskim, połączenie wodne Wisła-Odra

Komunikat nawigacyjny nr 10/2020 z 23.06.2020 r. - archwialny

Awaria Śluzy nr 4 Czyżkówko w km 015+970 na Kanale Bydgoskim, połączenie wodne Wisła-Odra

Komunikat nawigacyjny nr 9/2020 z 16.06.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 7 Łochowo w km 144+980 na Kanale Górnonoteckim, połączenie wodne rzeka Warta - Kanał Bydgoski

Komunikat nawigacyjny nr 8/2020 z 15.06.2020 r. - archiwalny

Awaria Śluzy nr 7 Łochowo w km 144+980 na Kanale Górnonoteckim, połączenie wodne rzeka Warta - Kanał Bydgoski

Komunikat nawigacyjny nr 5/2020 z 29.05.2020 r. - archiwalny

Przywrócenie do eksploatacji Śluzy nr 8 Lisi Ogon

Komunikat nawigacyjny nr 3/2020 z 26.05.2020 r. - archiwalny

Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 8 Lisi Ogon


CZAS PRACY ŚLUZ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

informuje, że z dniem 6 kwietnia 2020 r. otwiera dla żeglugi następujące drogi wodne:

 • Kanał Ślesiński od km 26+460 do km 32+000 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Jezioro Gopło od km 32+000 do km 59+500 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Noteć Górna Skanalizowana od km 59+500 do km 121+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Kanał Górnonotecki od km 121+600 do km 146+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski
 • Kanał Bydgoski od km 14+800 do km 38+900 połączenia wodnego Wisła – Odra
 • Noteć Dolna Skanalizowana od km 38+900 do km 176+200 połączenia wodnego Wisła – Odra

 

Śluzy na ww. drogach wodnych pracować będą zgodnie z następującym harmonogramem:

W okresie od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r. we wszystkie dni tygodnia w godz. 10.00 – 18.00

W okresie od 1.09.2020 r. do dnia zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi:

 • poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

 

 • soboty, niedziele i święta - istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni*

 

Uwaga: ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.

Brak ograniczeń czasowych na śluzach żeglugowych na Kanale Bydgoskim - Komunikat nr 18/2020 utracił ważność.

 

 

* Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży należy nadsyłać

pocztą elektroniczną lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adresy:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88 – 100 Inowrocław

tel. 52 356 57 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64 – 920 Piła

tel. 67 212 32 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają także Zarządy Zlewni w zakresie administrowanych odcinków:

 • Zarząd Zlewni w Inowrocławiu:

Kanał Ślesiński od km 26+460 do km 59+500 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Noteć Górna Skanalizowana od km 59+500 do km 121+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Kanał Górnonotecki od km 121+600 do km 146+600 połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski od km 14+800 do km 38+900 połączenia wodnego Wisła – Odra

Noteć Dolna Skanalizowana od km 38+900 do km 106+100 połączenia wodnego Wisła – Odra

 • Zarząd Zlewni w Pile:

Noteć Dolna Skanalizowana od km 106+100 do km 177+200 połączenia wodnego Wisła – Odra

Noteć Dolna swobodnie płynąca od km 177+200 do km 226+00 połączenia wodnego Wisła – Odra

 

 


                                                                                                                                                                    Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk
 
 
 

Charakterystyka dróg wodnych

Kanał Bydgoski

1. Droga wodna:
Jest śródlądowym szlakiem wodnym, stanowiącym część połączenia wodnego Wisła – Odra o długości 24,1 km (od km 14,8 do 38,9) i jest zaliczony do II klasy drogi wodnej.

 

2. Śluzy:

Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych betonowych o wymiarach komór 57,4 x 9,60 m;

Wysokości spadów na śluzach wahają się od 1,83 (Józefinki) do 7,58 m (Okole) i 7,52 m (Czyżkówko) - w związku z czym obiekty wyposażono w zbiorniki oszczędnościowe.

 

3. Parametry szlaku żeglownego:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi 28,0 m i oznakowany on jest znakami żeglugowymi brzegowymi;

Głębokość wody w kanale wynosi od 160 do 200 cm w zależności od poziomu piętrzenia;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 102 do 180 cm;

 

4. Kanał Bydgoski jest dwustopniowy, jego szczytowe stanowisko zasilane wodami Kanału Górnonoteckiego zawiera się pomiędzy śluzami Osowa Góra i Józefinki.

Prześwity pod mostami:

Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami drogowymi na dolnych głowach śluz: Prądy – 3,85 m i Osowa Góra – 3,78 m;

Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,00 m.

 

5. Charakterystyka:
Trasa Kanału Bydgoskiego wiedzie przez wschodnią część szerokiej pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, Kotlinę Toruńską. To płaska dolina z terasowymi wydmami na brzegu lewym. Jest to kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne: rz. Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry).

 

6. Atrakcje:
To unikalny w skali europejskiej przykład XVIII-wiecznej myśli technicznej oraz rozwoju techniki na przestrzeni XIX i pierwszej ćwierci XX wieku. Jest najstarszym kanałem w Polsce – zbudowany został w latach 1772 – 1774, a śluzy wykonane były z drewna. Obecnie trasa kanału i konstrukcja śluz pochodzą z lat 1912 – 1914. W 1968 r. śluza „Okole" stała się scenerią jednego (bądź dwóch) z odcinków serialu Czterej pancerni i pies. Jej wrota posłużyły jako scenografia do wysadzenia przez Gustlika tamy jednym strzałem.

 

7. Informacje dodatkowe:

W roku 2005 wpisany został do rejestru zabytków. Odcinki nasypowe kanału wykonano w postaci obustronnych grobli gliniastych z ubezpieczeniem skarp opaską faszynową. Brzegi kanału przebiegające w wykopie ubezpieczone są płytą potulicką, ścianką palisadową drewnianą i narzutem kamiennym.

8. Okres nawigacyjny: od kwietnia do listopada/grudnia

 

Noteć Dolna

1. Droga wodna:

Noteć dolna, jest najdłuższym fragmentem połączenia wodnego Wisła – Odra zaliczonej do sieci europejskich śródlądowych dróg wodnych i oznaczonej numerem E 70. Dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą:

odcinek skanalizowany od Kanału Bydgoskiego do Krzyża tj. od km 38,9 do 177,2 o długości 138,3 km (klasa Ib)

odcinek swobodnie płynący nieskanalizowany od Krzyża do Santoku tj. od km 177,2 do 226,1 o długości 48,9 km (klasa II)

 

2. Parametry szlaku żeglownego:

 •  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 25 do 30 m;

Głębokość tranzytowa waha się od 120 do 160 cm w zależności od poziomu piętrzenia;

W latach 2010 - 2014 głębokości wahały się na poziomie od 46 cm do 156 cm;

Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Drawskim Młynie (km 170,38) i wynosi 3,40 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

 • Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 30 do 35 m;

Głębokość tranzytowa wynosi 120 cm przy SNW i 200 cm przy SW;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 90 cm do 320 cm;

Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Trzebiczu (km 197,6) i Gościmcu (km 207,23). Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

 

 3. Śluzy:

 • Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):

Posiada 14 stopni wodnych (jaz piętrzący wodę i śluza żeglugowa);

Wszystkie śluzy są jednokomorowe o wymiarach komór 57,40 x 9,60 m o konstrukcji betonowej (za wyjątkiem śluzy w Krostkowie, która ma konstrukcję ziemną o wymiarach 57,4 x 9,10 m);

Wysokości spadów na śluzach wahają się od 0,43 m (Krostkowo) do 2,72 m (Nakło Zachód);

Za pomocą śluz statki płynące niejako kanałem pokonują spad wynoszący 26,93 m.

Charakterystyka:
Jest rzeką nizinną, a z uwagi na swój charakter i warunki żeglugowe dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą:
Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):

Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi (ostrogi, tamy równoległe, narzut kamienny).

 • Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

Koryto rzeki zabudowane zostało systemem tam poprzecznych (ostróg) i podłużnych (równoległych).

Brzegi rzeki porastają pola uprawne, malownicze łąki i torfowiska (często podmokłe), zaś krawędzie doliny otoczone są pasmami moreny czołowej, tworzącej krajobraz górzysty, stanowiący ciekawą odmianę na równinnym terenie.

Rzeka nie przepływa bezpośrednio przez tereny Puszczy, ale w wielu miejscach bardzo się do nich przybliża płynąc prawie ich skrajem. Tak jest w okolicach Czarnkowa, Wielenia, Drawska, Drezdenka. Dlatego warto się tu zatrzymać by zapuścić się w lasy Puszczy, słynącej z bogactwa runa leśnego, obfitości zwierzyny łownej, ukrytych w gęstwinie oczek wodnych i zobaczyć sporo osobliwości przyrodniczych m.in. okazy starych i pięknych drzew lipy, dębów i buków, a także pooddychać nieskażonym powietrzem Puszczy.

 

4. Atrakcje:
Na szczególną uwagę turysty zasługuje Santok, położony w Kotlinie Gorzowskiej i zbiegu Warty i Noteci. Z jednej strony (prawy brzeg) otoczony wyniosłą moreną czołową, a z drugiej (lewy brzeg) spoglądający na rozległe tereny doliny Warty i Noteci. No i ta przystań przy prawym brzegu Noteci nadająca Santokowi dodatkowej atrakcyjności i doskonale promująca turystykę wodną.

 

5. Okres nawigacji:

 • Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża): zależny jest warunków hydrometeorologicznych (jazy składane są na zimę i stawiane na wiosnę) i rozpoczyna się w kwietniu a kończy z początkiem grudnia.
 • Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):trwa z reguły od marca do grudnia.

 

Noteć Górna

1. Droga wodna:

Noteć górna wchodzi w skład połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski, ma długość 62,1 km (od km 59,5 do 121,6). Jest rzeką skanalizowaną, przepływającą przez pięć jezior w kolejności od J. Gopło: Szarlej, Mielno, Wojdal, Sadłogoszcz, Pturek (druga nazwa Wolickie), zaliczona do klasy Ia drogi wodnej.

 

2.Parametry szlaku żeglownego:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 15 do 20 m;

Głębokość tranzytowa waha się od 80 do 120 cm w zależności od poziomu piętrzenia;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się od 75 cm do 133 cm;

Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami:

- kolejowym w km 64,6 – 3,5 m
- kolejowym w Mątwach w km 67,38 – 2,8 m
- kolejowym w Kościelcu w km 74,76 – 3,2 m
- drogowym w Pakości w km 80,94 – 2,9 m
- drogowym w Barcinie w km 99,14 – 3,8 m
- drogowym w Łabiszynie w km 116,08 – 3,3 m
- drogowym w Łabiszynie w km 116,72 – 3,505 m
Pozostałe mosty przekraczają 4,0 m.

 

3. Śluzy:

Posiada dwie śluzy żeglugowe jednokomorowe o wymiarach komór 42,0 x 4,93 m wykonane z betonu i cegły klinkierowej;

Za pomocą śluz statki pokonują spad wynoszący 4,65 m (w kierunku Kanału Górnonoteckiego).

 

4. Charakterystyka:
Noteć górna płynie szeroką i bardzo płaską doliną. Koryto rzeki ubezpieczone jest budowlami faszynowymi, przeważnie opaskami z kiszek i walców, wzmocnionymi palisadą. Na skraju doliny występuje krajobraz równin i wzniesień morenowych, pagórkowaty pojezierny oraz terasów z wydmami.

 

5. Atrakcje:
Szlak urozmaicają jeziora, z których największe to Mielno i Pturek. Wzdłuż ich brzegów jest kilka przystani sportowych i miejsc do zacumowania. Warto również zatrzymać i zwiedzić następujące miejscowości:
- Pakość w km 80,94
- Barcin w km 99,40
- Lubostroń (zabytkowy pałac) w km 107,70
- Łabiszyn w km 116,08.

 

6. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada/grudnia.

 

Kanał Górnonotecki

1. Droga wodna:
Jest ostatnim odcinkiem połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski i stanowi klasa drogi wodnej Ia.
Długość: 25,5 km (od km 121,6 do 146,6).

 

2. Śluzy:

Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych o wymiarach komór 42,0 x 5,0 m wykonanych z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamiennych;

Za ich pomocą statki pokonują spad wynoszący 13,68 m w kierunku K. Bydgoskiego.

 

3. Parametry szlaku żeglownego:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 15 do 20 m i jest on oznakowany znakami żeglugowymi brzegowymi;

Głębokość wody w kanale waha się od 80 do 120 cm w zależności od poziomu piętrzenia;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 55 cm do 142 cm.

Prześwity pod mostami:

Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami drogowymi:

          - przy śluzie nr 6 w Dębinku w km 130,78 – 3,6 m;
          - w Łochowie w km 144,36 – 4,0 m;
          - przy śluzie w Łochowie w km 144,98 – 3,6 m.

Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

4. Charakterystyka:
Jest to kanał sztuczny łączący Noteć górną z Kanałem Bydgoskim. Przy każdej śluzie jest zbudowany jaz służący do odprowadzania nadmiaru wód rz. Noteci krzyżującej się z kanałem lub z własnych lokalnych zlewni. Kanał Górnonotecki jest jednocześnie źródłem, zaopatrującym w wodę Kanał Bydgoski. Kanał Górnonotecki znajduje się w Kotlinie Toruńskiej. Końcowy odcinek kanału (od km 137,5 do 146,6) poprowadzony został krzywiznami wśród niewielkich, lesistych wzniesień. Wysokie, piaszczyste brzegi z bogatym zadrzewieniem tworzą bardzo ładny krajobraz, niezwykle atrakcyjny turystycznie.

 

5. Okres nawigacyjny: od kwietnia do listopada/grudnia.

 

Kanał Ślesiński - administracja RZGW w Poznaniu (0+000 - 26+460) oraz RZGW w Bydgoszczy (26+460 - 32+000)

1. Droga wodna:

          Kanał Ślesiński łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, ma długość: 32 km (od km 0,00 do 32,00) i jest zaliczona do klasy II drogi wodnej.

 

2. Parametry szlaku żeglownego:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi do 30 m i jest oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi;

Głębokość tranzytowa waha się od 130 do 220 cm;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 60 do 190 cm.

Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

3. Śluzy:

Posiada cztery śluzy żeglugowe jednokomorowe o konstrukcji betonowej;

Dwie pierwsze śluzy (pomiędzy Wartą a jeziorami ślesińskimi) o wymiarach komór 58,0 x 9,6 m pokonują spad wynoszący 1,78 m;

Dwie kolejne (pomiędzy jeziorami ślesińskimi a Jeziorem Gopło) o wymiarach komór 59,0 x 9,6 pokonują spad 7,31 m.

 

4. Charakterystyka:
Jest pierwszym odcinkiem połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski. Powstał w wyniku połączenia przekopami (odcinki sztuczne kanału) łańcucha jezior Konińsko – Ślesińskich (odcinki naturalne kanału). Trasa położona jest w dolinie rynny, jaką pozostawił tu lodowiec, w charakterystycznym krajobrazie pagórków, wzniesień morenowych i sandr pojeziernych.

5. Atrakcje:
Niewątpliwą atrakcją są jeziora: Pątnowskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Czarne. Długość ich wynosi 16,29 km i stanowią one zarazem stanowisko szczytowe kanału. Kanał posiada także dwie przepompownie w Morzysławiu i Pątnowie i jaz ulgowy w Gawronach.

6. Okres nawigacyjny: Kwiecień/maj – listopad.

 

Rzeka Warta - RZGW w Poznaniu (Wielka Pętla Wielkopolska)

1. Droga wodna:

Warta jest najdłuższą rzeką żeglowną w RZGW w Poznaniu:

Od Konina do Lubonia pod Poznaniem tj. od km 406,6 do 252,0 o długości 154,6 km (klasa Ia)

Od Lubonia do Santoku tj. od km 252,0 do 68,2 o długości 183,8 km (klasa Ib)

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą tj. od km 68,2 do 0,00 o długości 68,2 km (klasa II)

 

2. Parametry szlaku żeglownego:

Szlak żeglowny oznakowany jest znakami żeglugowymi głównie brzegowymi. Zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych jest drogą wodną o znaczeniu regionalnym i dzieli się na trzy odcinki:

Od Konina do Lubonia pod Poznaniem :

Szerokość szlaku żeglownego wynosi ok. 30 m;

Głębokość tranzytowa wynosi 60 cm przy SNW i 130 cm przy SW;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 50 cm do 300 cm;

Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Solcu (km 318,0) i wynosi 2,70 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Lubonia do Santoku:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 36 do 40 m;

Głębokość tranzytowa wynosi 90 cm przy SNW i 160 cm przy SW;

W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 80 cm do 350 cm;

Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Sierakowie (km 145,0) i wynosi 4,0 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

Szerokość szlaku żeglownego wynosi 65,0 m;

Głębokość tranzytowa wynosi 100 cm przy SNW i 180 cm przy SW;

W latach 2010 -2014 głębokości wahały się na poziomie od 100 cm do 365 cm;

Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Kostrzynie n. Odrą (km 2,45) i wynosi 3,90 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

 

3. Charakterystyka:
Jest rzeką nizinną, swobodnie płynącą, uregulowaną ostrogami i tamami równoległymi.
Od Konina do Santoku:

Warta płynie szeroką pradoliną warszawsko – berlińską w przeważającym krajobrazie nizinnym wśród lasów, pól uprawnych i wzgórz morenowych. Morenowe obramowania doliny występują szczególnie pod Koninem, Śremem i Międzychodem a swoim „górzystym" krajobrazem zaskakują i zachwycają jednocześnie zdumionych wodniaków.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

Rzeka płynie tu w kierunku zachodnim w pradolinie toruńsko – kostrzyńskiej. Od Santoku do km 52,0 rzeka Warta płynie wzdłuż wysokich 30 -70 m skarp moreny czołowej.

 

4. Atrakcje:
Od Konina do Santoku:

Wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w dolinie rzeki Warty odzwierciedla Wielkopolski Park Narodowy oraz szereg Parków Krajobrazowych: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

Do atrakcji turystycznych szlaku dolnej Warty można zaliczyć ujściowy odcinek rzeki Dolina Słońska z rezerwatem ptactwa wodnego „Słońsk" i Parkiem Narodowym „Ujście Warty" od km 7,6 do 22,3.

Miasto Kostrzyn n. Odrą z ładną przystanią turystyczną w km 2,3.

ZOO Safari w Świerkocinie w km 28,5.

Miasto Gorzów Wlkp. z nadbrzeżem w km 56,5.

 

5. Okres nawigacji: w zasadzie od kwietnia do listopada, ale w ostatnich latach warunki do pływania występują nawet w styczniu, lutym i grudniu.

SG