Z początkiem września rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego, bezpłatnego programu „Aktywni Błękitni”, dzięki któremu uczniowie zyskują wiedzę o tym czym jest woda, jak o nią dbać, a także jak bezpiecznie korzystać z rekreacji wodnej.

AB grafika z patronami medialnymi

Nasze nawyki silnie kształtują się już w dzieciństwie, a edukacja wodna dzieci i młodzieży jest jednym z kluczowych elementów, który wpływa na nasze odpowiedzialne postawy środowiskowe, od których zależy ilość i jakość zasobów wodnych. W dobie postępujących zmian klimatycznych edukacja wodna jest wręcz koniecznością, ponieważ nasze codzienne przyzwyczajenia wpływają na stan wód i środowisko zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Cieszy nas, że dostrzegacie znaczenie tego obszaru edukacji i że z każdym rokiem do programu włącza się coraz większa liczba placówek oświatowych i partnerów. W ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 edukację wodną promowało razem z nami ponad 420 szkół podstawowych i blisko 115 partnerów programu.


IV edycję programu Aktywni Błękitni, realizowaną w roku szkolnym 2023/2024

honorowym patronatem objęło:

Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, a także po raz pierwszy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronami medialnymi są: Polskie Radio PIK, Gazeta Pomorska i Express Bydgoski.


Misją programu Wód Polskich jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, popularyzacja odpowiedzialnej turystyki krajowej i rekreacji wodnej, a także promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie inżynierii wodnej.

Dzięki udziałowi w programie Aktwyni Błękitni uczyniowie zyskują umiejętność racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, kształtują w sobie odpowiedzialne postawy środowiskowe, a także zdobywają wiedzę na temat zabytków polskiej hydrotechniki.


AKTYWNI BŁĘKITNI TO:


Lekcje w szkołach z ekspertami Wód Polskich

Uczniowie uczestniczą w ciekawych lekcjach prowadzonych przez edukatorów – pracowników Wód Polskich. Podczas naszych lekcji dzieci uczą się o tym czym jest woda, jak odpowiedzialnie gospodarować tym bezcennym zasobem, a także zdobywają wiedzę na temat ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy.

Dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych

Uczestnikom programu zapewniamy nieograniczony dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów Wód Polskich takich jak np. scenariusze lekcji, prezentacje czy ciekawe filmy o wodzie – na podstawie których nauczyciele mogą indywidualnie prowadzić zajęcia.

Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy

Uczniowie regularnie uczestniczą w ćwiczeniach z zakresu bezpiecznego zachowania nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, które są prowadzone we współpracy z naszymi partnerami – WOPR, Strażą Pożarną, Policją i Ratownictwem Medycznym. Dzięki takim zajęciom dzieci zyskują praktyczną umiejętność udzielenia pomocy ofiarom wypadków i reagowania na niebezpieczne sytuacje, które mogą je spotkać.

Pikniki edukacyjne

Wody Polskie organizują w sezonie wiosenno-letnim i wczesną jesienią wiele wydarzeń plenerowych, podczas których uczestnicy mogą zobaczyć z bliska sprzęt, z którego na co dzień korzysta Policja lub Straż Pożarna – wozy strażackie, karetki, samochody policyjne czy motorówki. To zawsze duża atrakcja zarówno dla małych, jak i dużych uczestników pikników.

Zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych i lodołamaczy Wód Polskich

Uczniowie i nauczyciele mogą zwiadzać obiekty hydrotechniczne administrowane przez Wody Polskie. W ten sposób pokazujemy w praktyce na czym polega nowoczesne zarządzanie gospodarką wodną. Zwiedzającym udostępniamy zarówno nowoczesne inwestycje spełniające wymogi środowiskowe, ale też piękne, zabytkowe i nadal funkcjonujące obiekty, które są naszym dziedzictwem kulturowym i świadectwem wybitnej myśli inżynieryjnej naszych przodków.


Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół do przesyłania zgłoszeń udziału w programie

Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie.

Zapoznaj się z regulaminem i prześlij wypełniony formularz na adres regionalnego koordynatora programu.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe do koordynatorów programu

zamieszczamy w zakładce Edukacja/Aktywni Błękitni.

AB grafika nowa 2

Stan wód to nasza wspólna odpowiedzialność, a od nawyków jakie w sobie wykształcimy, zależy ilość i jakość zasobów wodnych dostępnych dla nas i przyszłych pokoleń.

Edukując kształtujemy wodny punkt widzenia!