Bydgoszcz będzie kolejnym gospodarzem spotkania konsultacyjnego projektu II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. To już trzynaste spotkanie konsultacyjne. Tym razem dotyczy ono obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Noteci. W trakcie jego trwania będzie można posłuchać wniosków ekspertów na temat stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, zapoznać się z rekomendacjami działań, które pomogą utrzymać lub osiągnąć ich dobry stan, a co najważniejsze zgłosić uwagę lub zadać ekspertom pytania na czacie.


Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, do 31 sierpnia należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl/Bydgoszcz.
 
Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie.
 
Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.


Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!


Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.
 
 
624mediumBydgoszcz foto